Store mengder med yngel av pukkellaks funnet i finnmarkselver

Nyheter
1847

Det var mye pukkellaks på gyteplassene i fjor høst. Nå er det bekreftet at eggene har overlevd og utviklet seg til store mengder yngel som vandrer ut i sjøen i disse dager.

Det bekrefter Fylkesmannen i Finnmark på sine nettsider.

Arten står på artsdatabankens svarteliste over fremmede arter, i kategorien «høy risiko». I 2017 var et år med spesielt mye pukkellaks, og kartlegginger viste at elvene i Finnmark hadde mye pukkellaks på gyteplassene på sensommeren.

Betydelige menger yngel
For å få svar på i hvilken grad pukkellaksen har lykkes med å få frem avkom i elvene i Finnmark i 2018, har Fylkesmannen støttet et prosjekt som gjennomføres i disse dager av firmaet Naturtjenester i Nord. De har kartlagt gyteplassene i 2017. I starten av mai har de dratt tilbake og undersøkt hvordan det har gått med eggene til pukkellaksen. Det har blitt benyttet elektrisk fiskeapparat som svimeslår fisken, slik at den kan samles opp med en finmasket håv.

I alle elvene hvor isforholdene gjorde det mulig å komme til, ble det funnet betydelige mengder pukkellaksyngel. Disse ble funnet sammen med egg fra atlantisk laks som ikke var klekket enda. På de samme stedene var det også eldre yngel av atlantisk laks. Mens den atlantiske laksen blir værende i elva i 4-5 år, vandrer pukkellaksen ut i havet allerede den første våren.

Kan bli et nytt toppår i 2019
Pukkellaksen som vandrer ut i havet fra finnmarkselvene de neste ukene vil det neste året vokse seg store. De som overlever vandringen til havs vil komme tilbake i 2019 for å gyte. Den atlantiske laksen vil i de aller fleste tilfeller finne tilbake til sitt fødested når den skal gyte. Pukkellaksen derimot vil kunne spre seg til helt andre elver når den kommer tilbake til kysten. Det er derfor stor spenning knyttet til hvor mye pukkellaks som svømmer opp i finnmarkselvene sommeren 2019.

– Da det var langt mindre pukkellaks som gytte i 2016, forventer vi ikke stor tilbakevandring i år. Men noen vil komme også i år. Også i Russland, hvor denne arten ble satt ut frem til 90-tallet, er det mindre pukkellaks i partallsår, skriver Fylkesmannen.