Storaksjonær tar gevinst i Grieg Seafood

Nyheter
1046

Kontrari AS, et selskap 100 prosent eiet av Frode Teigen, har i dag solgt 70.000 aksjer i Grieg Seafood (GSF). Det fremgår av en flaggemelding fra selskapet.

Det opplyses ikke hvor mye Teigen har fått for aksjene, men basert på siste omsetningskurs er handelen verdt snaue 2,8 millioner kroner.

Kontrari eier etter dette salget totalt 5.530.000 aksjer i GSF, tilsvarende 4,9524 prosent av aksjene. Prosenttallet har blitt utregnet basert på 111.662.000 utstedte aksjer i GSF, heter det videre i meldingen.

Ettersom investeringsselskapet ved salget går under fem prosent eierskap i GSF, må Teigen sende en flaggemelding over Oslo Børs.