Stødige marginer fra Villa Seafood

Nyheter
0

Ålesundseksportøren greide å opprettholde nivåene sine.

Villa Seafood oppnådde en omsetning på 1.158,9 millioner kroner og klarte dermed å heve seg noe sammenlignet med året før. Driftsresultatet endte på 29,7 millioner kroner, en nedgang på 1,7 millioner kroner fra 2022. Dette ga en driftsmargin på 2,6 prosent og de klarte dermed å opprettholde marginnivået.

«Risiko knyttet til råvarepriser er ikke ubetydelige, men normalt er denne begrenset som følge av kjøp og salg skjer innenfor et kort tidsrom, samt at det er inngått lengre avtaler på råstoff for deler av 2024», skriver styret i sin beretning.

Selskapet fastslår at driften er god og vekstmulighetene er gode på sikt. Men de medgir at den globale usikkerheten som følge av krigen i Ukraina og situasjonen i Israel kan påvirke mulighetene i den nærmeste tiden.

Villa Seafood Group eksporterer fisk, men er også er engasjert i oppdrett av økologisk laks i Skottland, gjennom Organic Sea Harvest. Selskapet er søsterselskap til Seafood Brands og den nystartede Filetfabrikken på Nittedal.

Ved utgangen av 2023 var det ni ansatte i selskapet, som hadde en bokført egenkapital på 53,5 millioner kroner og en totalbalanse på 231,8 millioner kroner. Det er ikke avsatt utbytte til eierne Blue Resource Group. Gründer Ove Thu er største eier i Blue Resource Group, med 48,5 prosent av aksjene.

iLaks har prøvd å innhente en kommentar fra daglig leder Marie Louise Lassen.

Villa Seafood 2023 2022 Endring
Omsetning 1158,9 1150,1 0,8 %
EBIT 29,7 31,4 -5,4 %
Resultat før skatt 25,5 27,8 -8,3 %
Driftsmargin 2,6 % 2,7 %
Alle tall i millioner kroner