Stingray landet storkontrakt med Cermaq. Skal sette ut 140 lasernoder

Nyheter
0

Laser har vist å være effektiv mot lakselus og skånsom mot laksen. Etter omfattende evaluering hos Cermaq i Finnmark og hos Ballangen i Nordland skal lasere tas i bruk på egnede anlegg i Nordland og Finnmark.

Luselaserne brukes nå av mange oppdrettere og overvåker og beskytter i dag mer enn 50 millioner laks og ørret døgnet rundt.

– Luselasere har vist seg å holde lusenivåene nede. Da unngår vi mange mekaniske avlusninger og dermed unngår vi å stresse fisken slik at den får svømme i fred. Cermaq sitt mål er å kontrollere lusenivå i størst mulig grad med forebyggende teknologi og laser er ett av flere tiltak som vi nå vil øke bruken av for å sikre best mulig fiskevelferd, sier Karl Fredrik Ottem, leder for fiskehelse i Cermaq Norway, i en pressemelding.

Det er anleggene Veggfjell og Svartfjell som skal ta i bruk laser i løpet av de neste ukene, og deretter tas det i bruk på flere anlegg frem mot vinteren. I alt vil det settes ut omkring 140 lasere.

Cermaq vil fortsette å evaluere effekten av laserne. Det vil være et eget team med laseroperatører som vil sikre optimal plassering og drift av laserne og teamet vil være tilknyttet Cermaqs tilvekstsenter i Nordfold. En viktig del av dette vil være å videreutvikle våre prosedyrer, slik at vi oppnår beste praksis og best mulig resultat.

– Lasernodene kommer med overvåking av lusenivå og utvalgte fiskevelferdsparametere, slik at anleggene får god innsikt i luseutvikling og helsetilstand til fisken. Dermed mener vi bruk av luselasere er et riktig skritt med tanke på å sikre både fiskevelferd og en mest mulig bærekraftig produksjon, sier Karl Fredrik Ottem.

Stingray lasernode nummer 1000 på dekk før installasjon.

Lakselusa er en utfordring for hele næringen og det er viktig å ha mange verktøy i verktøykassa. Cermaq er opptatt av å identifisere og ta i bruk rett forebyggende luseteknologi til hver enkelt lokalitet, slik at vi oppnår best mulig biologisk kontroll der vi driver oppdrett. I tillegg til laser, bruker Cermaq i dag tiltak som nedsenkbare merder, tubenøter, dype luseskjørt og dypfôring som forebyggende tiltak mot lus.

Luselaserne produseres av Stingray Marine Solutions og daglig leder John A. Breivik er svært fornøyd med å utvide samarbeidet betydelig fremover.

– Dette er en ny og viktig milepæl for oss i Stingray, der vi allerede i et par år har høstet viktige erfaringer og fått utvikle et godt samarbeid med Cermaq og flinke folk på merdkanten, hos et verdensledende oppdrettsselskap, både når deg gjelder fiskevelferd og bærekraft, avslutter han.