Stingray-kontrakt for Karstensen og Marø

Nyheter
859

– E. Karstensen Fiskeoppdrett og Marø Havbruk har fire konsesjoner, så denne avtalen er en forholdsmessig stor satsing på å være med å videreutvikle en ikke-medikamentell metode for avlusing, kommenterer daglig leder Elin Tveit Sveen i Marø Havbruk i en pressemelding.

I kombinasjon
John Arne Breivik i Stingray påpeker at satsingen og oppsettet på lokaliteten i dette samarbeidet vil skaffe mer kunnskap, ikke bare knyttet til effekten laser har som lusefjerner, men vil også gi nyttig og viktig kunnskap om laser i kombinasjon med villfanget rensefisk, oppdrettet berggylt og luseskjørt, som disse to selskapene allerede bruker.

Stingray er opptatt av å finne frem til løsninger som også kan kombineres med andre ikke-medikamentelle metoder, slik at verktøykassen til næringen blir bedre fremover.

– Det er svært gledelig for oss å oppleve at de små- og mellomstore oppdrettsselskapene viser så stor vilje til nytenking og ansvarlighet som E. Karstensen Fiskeoppdrett og Marø Havbruk går for, legger Breivik til.

Betydelig satsing
– Dette er en spennende og betydelig satsing for oss, sammen med den store og viktige satsingen vi nå også gjør på oppdrett av berggylt, kommenterer styreleder i E. Karstensen Fiskeoppdrett, Nils Tore Karstensen.

Elin Tveit Sveen sier at de er opptatt av best mulig fiskevelferd og det å slippe intensive behandlinger og gjentagende håndtering av laksen i forbindelse med avlusing.

Laser sammen med rensefisk er nok de beste metodene som ivaretar fiskevelferd samtidig som de ikke utvikler resistens, avslutter hun.