Steinvik skal bygge ut for nesten 600 millioner kroner i Bremanger

Nyheter
761

Steinvik Rensefisk driver med produksjon av rognkjeks i Breivika i Bremanger kommune. Nå er planene å bygge et settefiskanlegg og et postsmoltanlegg for laks på området, i tillegg til utvidelse av eksisterende rognkjeksproduksjon.

Det bekrefter teknisk leder i Steinvik-gruppen, Bjarte Steinhovden, til iLaks. Selskapet har begynt med grunnarbeidet og fundementeringer i forbindelse med byggetrinn 1.

Bjarte Steinhovden. FOTO: Privat

– Byggetrinn 1 har en delt funksjon mellom rognkjeks og laks. For rognkjeks er det en produksjonsutvidelse på en million, fra cirka tre millioner rognkjeks til fire millioner rognkjeks. Vi bygger nye avdelinger fra rogn til tidlig yngel. Avdeling påvekst av rognkjeks vil skje i eksisterende produksjonslokaler, skriver Steinhovden i en e-post til iLaks.

Steinvik Rensefisk har en konsesjon på ti millioner rensefisk.

– Rognkjeksavdelingen er kun en mindre andel av bygget, mens størsteparten er til laks. Vi planlegger å ta ti grams unglaks fra Barlindbotn (Barlindbotn Settefisk som er eid av Steinvik-gruppen journ.anm.), og skal i byggetrinn 1 ha den opp til om lag 400 gram. Etter planen skal byggetrinn 1 være klar til produksjonsstart høsten 2020. I byggetrinn 1 gjør vi også forberedelser til byggetrinn 2 (postsmoltanlegg) med tanke på pumpestasjon, rensestasjoner og transport av fisk til byggetrinn 2 fra byggetrinn 1, skriver Steinhovden videre.

Ifølge Steinhovden er mulig oppstart på prosjektering for byggetrinn 2 i 2021. Kostnaden for første byggetrinn er 280 millioner kroner, mens kostnaden for andre byggetrinn er beregnet til 300 millioner kroner.

Det var Fjordenes Tidende som første omtalte byggeplanene.