Steinvik Fiskefarm casher ut 50 millioner kroner i utbytte

Nyheter
742

Men økte kostnader sørget for at driftsresultatet sank med mer enn en fjerdedel fra 2018 til 2019.

Sunnfjordoppdretteren spanderer 50 millioner kroner i utbytte på eierduoen, Alex og Inge Vassbotten, som eier Steinvik Fiskefarm 50/50. Utbyttet er en halvering fra regnskapsåret 2018. Da fikk eierne nemlig 100 millioner kroner på deling.

Med et resultat før skatt på 81,8 millioner kroner, har selskapet saktens råd til det. Den bokførte egenkapitalen var ved årsskiftet 130,7 millioner kroner – opp fra 117,1 millioner kroner året før.

Ser en regnskapsåret 2019 som helhet, måtte Steinvik tåle en nedgang i driftsresultatet på 26,2 prosent. Salgsinntektene viste kun et fall på 2,8 prosent, så resultatreduksjonen var følgelig en funksjon av økte kostnader.

Det bekrefter da også daglig leder Erlend Vassbotten.

– Produksjonen i 2019 bar preg av biologiske utfordringer. Økte kostnader i forbindelse med fôr, PD og lusehåndtering bidro til et dårlegere resultat enn forventet, sier han til iLaks.

Steinvik Fiskefarm har 25 ansatte, og driver oppdrett av laks og ørret i Flora og Askvoll kommune.

  Steinvik Fiskefarm 2019 2018 Endring  
  Omsetning 406,0 417,5 -2,8 %  
  Driftsresultat 80,2 108,6 -26,2 %  
  Resultat før skatt 81,8 109,5 -25,3 %  
           
  Driftsmargin 19,8 % 26,0 %    
           
  Alle tall i millioner kroner