Steinsvik-gründer konverterer supplyskip til oppdrettsbåter

Nyheter
1283

«Mar Fortune» er den andre av to supplybåter som Amar Shipping har bygd om til moderne servicefartøy for oppdrettsnæringen.

Under neste ukes Aqua Nor vil Amar Shipping være tilstede på Skansen i Trondheim og vise frem sitt nye servicefartøy. «Mar Fortune» var opprinnelig en liten supplybåt bygd i 2002, men har etter nedgangen i oljesektoren blitt solgt videre.

Nå har Amar Shipping, eid av Steinsvik-gründer Bjørn Apeland, totalrenovert fartøyet med ny innredning, elektronikk og utstyr.

På dekk er det montert det siste nye innen dekksutstyr fra SHM, blant annet to store kraner på henholdsvis 175 t/m og 125 t/m. Det er videre installert en stor ankerhåndteringsvinsj med 40 tonn trekkraft og tension-kontroll for optimale slepeegenskaper. Videre er båten utrustet med alt nødvendig utstyr for sikkert og effektivt fortøyningsarbeid; 25 tonn platelås, 50 tonn haikjeft og 25 tonn taupinner, hekkrulle, 15 tonn sidemonterte taupinner, og 20 tonn aktermontert taulås.

Under dekk er det to maskinrom hvor det ene er tiltenkt fremtidige kontrollsystemer for dekksutstyr som utstyr for avlusing, ROV etc. I det andre maskinrommet er det en generatorpakke på 2x 300kW 440V i sync fra Volvo Penta/Stamford. Arbeidsdekket er på 150 m2 og båten har dermed stor kapasitet til å frakte utstyr til ulike oppdrag. Fremdriftsmaskineri består av 2x Caterpillar 3508B, 1 baugtruster på 272kW og hekk-truster på 195 kW som gjør båten svært manøvrerbar rundt oppdrettsanlegg.

Fartøyet har totalt elleve køyer fordelt på åtte lugarer, oppholdsrom, stor bysse, kontor, vaskerom, duty mess og mer.

Tidligere har Amar Shipping utrustet søsterskipet «Mar Placentia» på samme måte. Dette skipet er solgt videre til Cooke i Canada, som i disse dager er i avslutningsfasen på installasjon av Optilicer om bord. Cooke har fra før «Miss Mildred» som er et skip av samme type og design levert av Amar Shipping med Thermolicer om bord.

Amar Shipping er et rederi som skaffer tonnasje til ulike formål og leverer komplette skip ferdige til å utføre oppdrag for kunder over hele verden. Selskapet har i dag ett skip under bygging på Fitjar, en 28 meter lang høstingsbåt med 200m3 tankkapasitet. Dette skipet er forventet levert i begynnelsen av 2020.