Steinsvik-gründer kontraherer to bløggebåter – og har opsjon på ytterligere seks

Nyheter
1888

Amar Shipping har inngått avtale om å kontrahere to bløggebåter fra Fitjar Mekaniske Verksted. Selskapet har opsjon på ytterligere seks fartøy. Det er Napier som skal stå for prosjektoppfølging og opplæring av mannskap.

Amar Shipping er et selskap i Amar Group, en ny satsing fra Bjørn M. Apeland etter at han solgte seg ut av Steinsvik. Amar Group har en eierpost i Napier, som er det selskapet som har lengst erfaring med bløggebåt for avliving og transport av laks. Napier har i dag én båt i operasjon og to nybygg.

Den første båten blir levert ultimo 2018 og den neste blir levert sommeren 2019, opplyser Amar Group i en pressemelding torsdag kveld.

Med Amar Shipping, vil Apeland bygge opp et ledende rederi som retter seg mot det internasjonale akvakulturmarkedet mens satsingen i Norge gjøres gjennom Napier. Amar Shipping vil tilby løsninger som vil gi kundene økt verdi og bedre oversikt over sin kjernevirksomhet.

Globale ambisjoner
I tillegg har Amar Shipping tre større arbeidsfartøy, som er utstyrt med stor krankapasitet for avlusning og tyngre operasjoner innenfor akvakultursegmentet. Fartøyene har fartsområde worldwide, noe som gir muligheten til å påta seg større operasjoner over lengre distanser samtidig som størrelsen på fartøyene gir økt sikkerhet for personell. Selskapet eier og drifter i tillegg én fôrbåt.

Felles for fartøy initiert av Amar Shipping er at de vil knyttes til Marbase, et selskap som driver og utvikler basevirksomhet i de områdene kundene har sin operasjon. Oppdrett internasjonalt har større logistikkutfordringer og langt større avstander, noe som kompliserer en del operasjoner. Marbase løser dette på en effektiv måte ved å invitere inn flere partnere, som igjen gir de løsningene de felles kundene trenger for sine operasjoner.

I første omgang er det to bløggebåter av henholdsvis typen HFMV P26 og HFMV P35 som er kontrahert. P26-designet har en lastekapasitet på 140 tonn laks, mens P35 har en kapasitet på 210 tonn. Selskapet har i tillegg opsjon på å få levert ytterligere fire P26, en P35 og en P43. Det vil gå tre til fire måneder mellom hver leveranse. Første båt er planlagt levert ultimo 2019. Alle båtene vil bli utrustet med et nyutviklet blodvannsrenseanlegg som Napier har utviklet i samarbeid med et lokalt leverandørselskap.

Banebrytende
– Gjennom det banebrytende arbeidet som Napier har gjort, ser vi at disse løsningene for avliving og transport av laks bringer næringen framover når det gjelder miljø, kvalitet og effektivitet, sier Bjørn M Apeland. – Napier har over ti års erfaring med bløggebåt, og bygger nå to fartøy som er utviklet spesifikt for formålet.

Amar Shipping ser store fordeler ved å kontrahere hos et lokalt norsk verft som FMV med tanke på både kvalitet og leveringstid.

– Ved bruk av Heimli Shipsdesign og FMV som byggeverft så er vi garantert topp kvalitet og velutprøvde konsepter som er utviklet og bygget i samarbeid med Napier og Amar Shipping, sier Apeland.

Hemmelig kunde
I tillegg til å levere bløggebåter vil også Amar Shipping bistå kundene med avanserte logistikkløsninger gjennom ACMS, Amar Cargo Management System. Programvaren er utviklet av søsterselskapet Amar Innotech, er et selskap som utvikler avansert software og analyseverktøy. Programmet vil gi høy presisjon i planlegging av operasjonen samt data logging for nøyaktig rapporteringer. Med «live» oppdatering av fartøydata, temperaturer, antall fisk, størrelse samt andre vitale data, vil dette gi kunden en god oversikt fra bløggning til fabrikk  – også under transportetapper på land.

Hvem som er kundene vil ikke Apeland gå ut med enda, men ser et klart behov for tonnasjen han nå har bestilt.

–  Amar Group har nå ISM og SMS lisens i flere land og er nå klar til å sette fart bak strategien. Motivasjonen for satsingen i Amar Group er å skape nye verdier og lokale arbeidsplasser gjennom utvikling av ny teknologi for havbruk, offshore og maritim næring, avslutter Bjørn M. Apeland.