Stein Lier-Hansen går fra Norsk Industri til Bellona

Nyheter
0

Toppsjefen i NHOs største og mektigste forening, profilerte Stein Lier-Hansen i Norsk Industri, går av ved nyttår. Hans nye arbeidsplass blir miljøstiftelsen Bellona.

Det er med stor glede jeg kan informere om at Stein Lier-Hansen – nåværende administrerende direktør i Norsk Industri – vil bli engasjert av Bellona fra 1. januar neste år, sier Bellona-stifter Frederic Hauge i en pressemelding.

– Jeg har alltid brent for det grønne skiftet. Jeg skal jobbe for at Norge skal få et bedre grønt fotavtrykk, ved å redusere utslipp av klimagasser uten å ødelegge norsk natur. Vi skal skape nye grønne bedrifter, ved å kombinere verdiskapning med miljø, uttaler Lier Hansen.

Stein Lier-Hansen har lang fartstid i norsk samfunnsliv, som statssekretær for Arbeiderpartiet  i Miljøverndepartementet, generalsekretær i Norges jeger- og fiskeforbund og administrerende direktør i Norsk Industri siden 2006.

– Stein Lier-Hansen og Bellona har en lang historie sammen, med formelt samarbeid mellom Bellona og Norsk Industri, og direkte dialog om rammevilkår for norsk industri og klimaløsninger, forteller Frederic Hauge.

Lier-Hansen kommer til å få en rolle i arbeidet med å videreutvikle både Bellonas samarbeidsprogram med næringslivet og Bellonas politiske påvirkningsarbeid.

– Stein vil bli en kjemperessurs som Bellonas fagavdelingen kan benytte for sparring og innspill, sier Hauge.