Steen-Hansen bygger ny fabrikk for 100 millioner kroner

Nyheter
841

Etter flere mannsaldre med produksjon på Ulsmåg (siden 1947), skjer der nå store endringer hos Steen-Hansen. Ny fabrikk bygges på Hylkje i Åsane – med utstyr og kapasitet tilpasset et krevende og økende marked.

– Vi har lenge sett at vi måtte gjøre noe. Bygningsmassen er gammel og vanskelig å bygge om, og tomten er lang og smal. Økende etterspørsel og et utvidet produktsortiment sender oss på flyttefot til Åsane, sier midlertidig daglig leder og COO i Steen-Hansen, Ulrik Ulriksen, i en pressemelding.

Steen-Hansen bygger nå ny fabrikk fra grunnen av på Hylkje i Åsane, med topp moderne produksjonsutstyr og stor kapasitet.

Ulrik Ulriksen

– Den nye fabrikken vil bli en av de mest moderne i Europa innen produksjon av spesialiserte malingsprodukter og antigroemidler for havbruksnæringen. Vi vil skape cirka 30 industriarbeidsplasser på Hylkje – i en nullutslippsfabrikk, sier fabrikksjef Stig Fagerlid.

Som i dag, vil alle produkter være vannbaserte – med fokus på kobberreduserte og i økende grad kobberfrie produkter. Og returordningen for brukt transportemballasje (IBC’er) vil også bli modernisert i den nye fabrikken.

– Vi har tro på Vestlandet som episenter for havbruksteknologi, og vi har et ansvar for å hjelpe næringen med fiskevelferd i rene/ groefrie oppdrettsnøter. Derfor satser vi nå om lag 100 millioner kroner på den nye fabrikken, der et avansert laboratorium for produktutvikling og testing av produkter vil være helt sentralt – avslutter Ulrik Ulriksen.

Steen-Hansen har hele verden som marked for sine anti-groe produkter for havbruksnæringen. I tillegg produseres spesialmaling for veimerking, brannbeskyttelse og veggplater.

Den nye fabrikken vil ha en kapasitet på om lag 20 millioner liter – og være klar for testproduksjon høsten 2021, med regulær oppstart våren 2022.

Steen-Hansen er et ledende selskap innen anti-fouling og coating for oppdrettsnøter, med tilstedeværelse i de fleste industrielle oppdrettsregioner, herunder Norge, Chile, Storbritannia og Middelhavsområdet.