– Statsråd Skjæran må komme på banen i Smyril-saken

Nyheter
0

Kjell-Olav Gammelsæter, direktør i Norske Havner, etterlyser politisk vilje for godssatsing til sjøs.

Tirsdag ble det kjent at det færøyiske rederiet Smyril Line stopper sin lakserute fra Midt-Norge til Rotterdam. Administrerende direktør Halgir Dahl Olesen i Smyril Line Cargo beklager beslutningen, ikke minst fordi mannskapet på fraktebåten “Akranes“ siden august i fjor har bevist at sjøtransport kan konkurrere med landveistransport på både ledetid, fleksibilitet og leveringsdyktighet.

– Med riktig skip, godt mannskap, lokale samarbeidspartnere og godt samarbeid med havnene langs kysten, er det mulig å levere et bærekraftig og godt alternativ til lastebiltransporten langs kysten i Norge, uttalte Dahl Olesen.

Klima
Kjell-Olav Gammelsæter, direktør i Norske Havner, sier at det nå er viktig at den nye fiskeri- og havministeren kommer på banen for å løse saken.

– Dette er et tilbud det har vært jobbet aktivt med i mange år fra en rekke aktører, ikke minst fra en rekke havner. Et viktig arbeid både for klima, trafikksikkerhet og distriktsarbeidsplasser er nå nær ved å lykkes, men så er en kombinasjon av endringer i markedet og offentlig regelverk i ferd med å stoppe prosjektet, sier Gammelsæter til iLaks.

– Dette handler om mye mer enn å redde en lakserute. Dette handler om å ta på alvor en avgjørende transportutfordring for en av våre største fremtidsnæringer! Det handler om klima, miljø og trygge lokalsamfunn langs kysten. Da må iallfall staten bidra til å gjøre sitt for at dette viktige arbeidet kan gå videre, fortsetter Gammelsæter.

Direktør Kjell-Olav Gammelsæter i Norske Havner. (Foto: Jill Johannessen)

Politiske lovnader
Gammelsæter sier han har forståelse for at dette ikke nødvendigvis er en enkel sak å løse, men er overbevist om at der det er vilje der finner en løsninger.

– Vi kan ikke risikere at et statlig regelverk står i veien for å lykkes i en så viktig sak. Om en ikke kan gjøre noe med regelverket, må en eventuelt bidra på andre måter slik at en kan fortsette dette meget viktige tilbudet, sier Gammelsæter.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet har signalisert tydelig både i valgkamp og i Hurdalsplattformen at de ønsker å satse på kysten og sjøtransporten.

– Så her må den nye fiskeri- og havbruksministeren komme på banen. Jeg forventer å se et sterkt og tydelig engasjement fra ministeren for å løse saken til beste for en av Norges største transportutfordringer langs kysten, avslutter Gammelsæter.