Statsforvalteren vil stoppe Mowi-utvidelse i Fjæra

Nyheter
0

Utfordringer for ekspansjonsplanene ved smoltanlegget i Etne kommune.

I slutten av april ga Mowi-styret grønt lys for å utvide produksjonen i anlegget fra 7,5 millioner smolt inntil 10,2 millioner settefisk og postsmolt.

– Vi håper på oppstart i sommer, og regner med at alt vil stå ferdig ved utangen av 2022, uttalte prosjektleder Reidar Våge.

Nå har imidlertid Statsforvalteren satt ned foten for utvidelsen, melder avisen Grannar.

Årsaken er at en ikke vet nok om konsekvensene for livet under vannflaten i Åkrafjorden. Det er særlig utslipp av næringssaltet nitrogen i den tre mil lange og trange fjorden som opptar Statsforvalteren.

– Vi har ikke tilstrekkelig kunnskap om effekten på miljøet sammenlignet med nåværende løyve. Til det har anlegget vært i drift i for kort tid. Og miljøundersøkelsene som er gjort til nå, blir vurderte til å vise hvilken påvirkning en kan vente av driften innenfor nåværende løyve med de vilkårene som gjelder, bemerker Statsforvalteren i Vestland.

Storoppdretteren håper likevel på en enighet med Statsforvalteren.

– Mowi har mottatt brevet fra Statsforvalteren, og vi har også en god dialog med de om saken. Vi er i gang med å svare opp de momentene Statsforvalteren peker på, og håper at våre svar vil bidra til at saken løser seg, skriv kommunikasjonssjef Eivind Nævdal-Bolstad i en sms til avisen.