Starter bygging av pilotanlegg for mikroalgedyrking på Mongstad

Nyheter
664

Produksjon av lovende algestammer har til nå blitt prøvd ut i et laboratorieanlegg på Institutt for biologi ved UiB. Nå skaleres produksjonen opp. Det nye pilotanlegget skal etter planen stå klart i oktober 2016. Ideen bak algepiloten er å utnytte fotosyntesen, kombinasjonen av næringsstoffer, vann, CO2 og sollys, til å produsere omega-3-rike mikroalger, som kan bli en ny kilde til omega-3 i fiskefôr.

Samarbeid mellom forskning og næring
Kilden til omega-3 i oppdrettsnæringen har i mange år vært fiskeolje, men den globale knapphet på denne oljen gjør at alternative kilder må utvikles. Etablering av piloten for algeproduksjon er et resultat av et pågående samarbeid mellom forskningsmiljøene og havbruksnæringen.

– Produksjonen i laboratorieanlegget på Institutt for biologi har vært lovende, sier Anders Goksøyr, professor ved Universitet i Bergen.

– Med algepiloten på Mongstad får vi testet ut algeproduksjonen i større skala, og styrke kompetanse på utnyttelse av denne verdifulle ressursen. Dette kan være et steg på veien mot en fullskalaproduksjon av mikroalger, sier han.

Laboratorieanlegget på UiB har hatt et volum på rundt 250 liter. I første omgang vil det nye anlegget starte med samlet volum rundt 4000 liter. Algepilot-anlegget vil bestå av to bygg på til sammen rundt 350 kvadratmeter, et drivhus med utstyr for produksjon av biomasse og et driftsbygg med laboratorium og annet nødvendig prosessutstyr. Anlegget skal bygges ved siden av Teknologisenter Mongstad (TCM) på Mongstad.

Høste mer kunnskap
– Pilotanlegget danner grunnlag for å utvikle mer kunnskap om hele verdikjeden, fra valg av rett type mikroalge frem til produksjon av omega-3-fettsyrer, sier Hans Kleivdal forskningsdirektør ved Uni Research og førsteamanuensis II ved Universitetet i Bergen. Han har det faglige ansvaret for prosjektet.

Driften av anlegget vil skje i samarbeid med selskapet CO2Bio, som er eid av Marine Harvest, Lerøy Seafood, EWOS, Salmon Group, Grieg Seafood, samt Uni Research, Bergen Teknologioverføring (BTO) og Nordhordland Handverk- og Industrilag (NHIL).

– For oss som fôrleverandør er det viktig å øke tilgangen på marine råvarer på en bærekraftig måte. Vi engasjerer oss i CO2Bio AS fordi vi har tro på at alger kan bli en del av løsningen på råvareutfordringen i fremtiden, sier konsernsjef Einar Wathne i EWOS Group.

Totalbudsjettet er på rundt 18 millioner kroner. Universitetet i Bergen bidrar med 6 millioner kroner, mens seks millioner er bevilget over statsbudsjettet. I tillegg bidrar havbruksnæringen med tre millioner, Hordaland fylkeskommune med to millioner og regionskommunene med en million kroner.