Starter bygging av landbasert oppdrettsanlegg på Andøy tidlig i 2019

Nyheter
5672

Daglig leder Roy Bernt Pettersen og Andfjord Salmon har fått konsesjon for
oppdrett av 10.000 tonn laks på Andøy.

Selskapet skal bygge det som kan bli verdens største gjennomstrømningsanlegg for oppdrett på land. Vannet hentes fra 170 meters dyp i Andfjorden.

-Visjonen er å bygge et fremtidsrettet anlegg, som står for en bærekraftig utvikling av oppdrettsnæringen. Vårt viktigste fortrinn er det rene sjøvannet, som gjør oss i stand til å levere en høykvalitets laks som markedet etterspør, sier Pettersen.

– Det føles helt fantastisk at visjonen nå er i ferd med å bli realisert, fortsetter Pettersen.

– De fleste blir overrasket
Ifølge selskapet blir anlegget rømningssikkert, lusefritt og utsetter ikke livet i havet for forurensning eller forstyrrelser. Selskapet har gjennomført tester og brukt konsulenter og forskningsmiljøer for å dokumentere at anlegget har lave driftskostnader og minimalt energiforbruk.

Målet til selskapet har har helt siden start vært å utvikle den mest optimale driften av et oppdrettsanlegg, som er bærekraftig og som reduserer energiforbruket til et minimum.

– De fleste blir overrasket over hvor lav energikostnad vi får per produsert kilo, sier finansdirektør Helge Krøgenes i Andfjord Salmon.

Byggestart tidlig i 2019
Byggestart er satt til tidlig i 2019, og første fisk skal inn i anlegget i 2020. I første fase skal teknologien testes i ett basseng med ca. 1.000 tonn produksjon. Deretter skal det bygges totalt ti basseng-enheter som skal gi god plass med stabilt, oksygenrikt sjøvann for oppdrettsfisken.

– Selskapet har sikret seg ytterligere arealer for signifikant vekst utover de første
10.000 tonn, noe som kan gjøre at Andfjord Salmon blir verdens største gjennomstrømningsanlegg for organisk oppdrett av atlantisk laks, sier finansdirektør Helge Krøgenes i Andfjord Salmon.

– Dette prosjektet virker veldig spennende og vi ser frem til å samarbeide om god fiskevelferd og fiskehelse gjennom planlegging og drift, sier veterinær Christine Thomassen avdelingsleder for Åkerblå avd. Vesterålen.

(F.v,) Ben-Tommy Eriksen, Helge Krøgenes, Roy Pettersen fra Andfjord og Christine Thomassen leder Åkerblå avd. Vesterålen. FOTO: Lene W