Starter bygging av landbasert oppdrettsanlegg i Florida neste år

Nyheter
1713

I 2014 gikk Andreassen ut med planer om å bygge et landbasert oppdrettsanlegg med en produksjonskapasitet på hele 30.000 tonn. Nå er planene nærmere realisering.

– Atlantic Sapphire USA er i sluttfasen av prosjekteringen av et fullskala matfiskanlegg for laks i Miami-Dade county i Florida som vil bygges ut i flere faser. Første fase vil bli iverksatt i løpet av 2017, og vil være det største landbaserte oppdrettsanlegget som er bygd i verden med en initiell kapasitet på 5.000 tonn sløyd vekt, forteller Johan E. Andreassen til iLaks.

Han presiserer at produksjonskapasiteten ikke er redusert fra de opprinnelige planene, men utbyggingen kommer til å skje gradvis. Første fase er 5.000 tonn.

RAS
Fra sin base i Miami leder han i flere år arbeidet med å etablere en landbasert lakseoppdretter i USA. Med seg på laget har han fått lakseeksportør André Skarbø, som i fjor vinter kjøpte 5,8 prosent av aksjene i investeringselskapet Atlantic Sapphire.

– Anlegget er designet basert på erfaringer fra Langsand Laks i Danmark, og vil være langt mer moderne og ha mer redundans enn pilotanlegget.

Langsand Laks’ oppdrettsanlegg i Hvide Sande er basert på resirkuleringsteknologi, såkalt RAS, og har en produksjonskapasitet på 1.000 tonn årlig. Det danske oppdrettselskapet fikk for øvrig et nettounderskudd på 8,6 millioner kroner i 2015.

Fraktbeskyttelse
– Produksjon av laks i USA er interessant siden man nyter godt av en fraktbeskyttelse på cirka 15 NOK/kg i ferskmarkedet i sammenligning med leverandører fra Europa og Chile. I tillegg har amerikanske konsumenter en preferanse på amerikanskprodusert mat. USA importerer i dag mer enn 95 prosent av sitt konsum av atlantisk laks, påpeker Andreassen.

Pengene til byggingen henter Atlantic Sapphire for det meste fra egen lomme. Atlantic Sapphire er i bygget på midlene Johan E. Andreassen og fetteren Bjørn-Vegard Løvik fikk for sine aksjer i oppdrettselskapet Villa Organic. Men de vil ikke finansiere alt selv, en del skal hentes fra eksterne investorer.

– Har dere fått på plass finansiering til USA-anlegget?

– Vi gjennomførte nylig en emisjon på fem millioner dollar, men planlegger en ny runde for fullfinansiering når alle permits og fullt design er på plass, sier Andreassen.