Stadion Laks søkte om 16 konsesjoner – kan få to og en halv

Nyheter
3860

Lukket betonganlegg fikk barbert konsesjonssøknad.

Selskapet Stadion Laks, eid av trioen Lingalaks, Bjørn Myrseth og Knut Solberg, søkte våren 2016 om 16 utviklingskonsesjoner basert på konseptet «Stadionbasseng», semi-lukkede produksjonsenheter i betong.

Konstruksjonen er utformet som en halvsylinder («takrenne») med en kvart kule i hver ende og med halvsirkelformet tverrsnitt. Bassenget skal ha innløp og utløp for vann i begge ender. Det vil også være to utløp for slam i bunnen på enheten. Strømningsbildet vil derfor bestå av en kombinasjon av lengdestrøm og sirkulær strøm. Hovedmengden slam (og fôrspill) skal skilles ut, filtreres og oppkonsentreres for videre transport, fremgår det av søknadspapirene.

Bassenget vil ha sitt vanninntak på 20-35 meters dyp i likhet med andre lukkede enheter, og ifølge søker vil dette kunne forhindre lakselus. Bassenget skal utstyres med et skyveskott for trenging av fisk og rensing av bassengveggene. Løsningen er søkt patentert.

I følge Stadion Laks krever prosjektet betydelige investeringer og innkjøp av tjenester anslått til om lag 500 millioner kroner.

Fiskeridirektoratet ga tilbakemelding ved brev av 28. april om at det omsøkte konseptet ble ansett for å falle innenfor ordningen med utviklingstillatelser.

I dag har selskapet mottatt et nytt svarbrev fra Fiskeridirektoratet hvor søknaden avslås hva gjelder 10.631 tonn maksimalt tillatt biomasse (MTB), tilsvarende 16 konsesjoner.

«Fiskeridirektoratet går videre med behandling av søknaden med sikte på å tildele inntil 1.849 tonn maksimalt tillatt biomasse (tilsvarende 2 tillatelser på 780 tonn og en tillatelse på 289 tonn maksimalt tillatt biomasse)», heter det i vedtaket fra direktoratet.