Selsøyvik Havbruk: – Når du slakter litt fisk da, så blir det et godt årsresultat

Nyheter
0

Oppdretteren har ventet tre og et halvt år på klageavklaring fra Nærings- og Fiskeridepartementet.

Oppdretteren fra Rødøy i Nordland klarte seg greit i fjor. Selskapet omsatte for 267,3 millioner kroner, en knapp økning på 9,9 millioner fra året før. Driftsresultatet endte på 94,8 millioner kroner og driftsmarginen ble 35,5 prosent.

– Vi produserte i overkant av tre tusen tonn. Og det har vært gode priser. Det er klart at når du slakter litt fisk da, så blir det et godt årsresultat, sier daglig leder Martin Sæterstad Kulseng iLaks.

– Venter i spenning
Ifølge styrets årsberetning vurderer selskapet at den politiske risikoen i Norge har økt.

«Styret tar til følge den politiske usikkerheten som preger Norge for tiden, både innenfor skatteforvaltningen, men også innenfor fiskeri-/havbruksforvaltningen. Selskapet opplever at den politiske risikoen har økt betydelig», skriver de, og legger til:

«Selskapet venter fortsatt på avklaring vedrørende søknad om visning, hvor klage ble sendt til Fiskeridepartementet for 3,5 år siden».

– Vi venter i spenning ennå, sier Kulseng oppgitt.

Tok ut tilleggsutbytte
Aksel Owe Olsen eier oppdrettsselskapet gjennom sitt selskap Statshuset. Selsøyvik Havbruk har betalt ut et tilleggsutbytte til eieren på fem millioner kroner.

Ved årsskiftet hadde Selsøyvik Havbruk en egenkapital på 214,6 millioner kroner. Egenkapitalandelen var på 58,4 prosent.

Selsøyvik Havbruk har konsesjon for 1.823 tonn maksimal tillatt biomasse (MTB) for laks og ørret. Det tilsvarer 2,3 konsesjoner. I fjor sysselsatte selskapet 11 årsverk.

Selsøyvik Havbruk 2023 2022 Endring
Omsetning 267,3 257,4 3,8 %
EBIT 94,8 94,1 0,7 %
Resultat før skatt 93,3 91,5 2,0 %
Driftsmargin 35,5 % 36,6 %
Alle tall i millioner kroner