Stabil biomassevekst og prispremie for Atlantic Sapphire

Nyheter
0

Ser sterkt marked i månedene fremover.

– Biomasseøkningen var 300 tonn, det samme som i forrige periode (oktober). Den har vært negativt påvirket av kjønnsmodning, og vi forventer nedgraderinger i de neste to måneder, forteller konsernsjef Johan E. Andreassen under en videokonferanse i forbindelse med den månedlige driftsoppdatering for Atlantic Sapphire.

– Vi har en stående biomasse 2,3 million kilo. Det gamle utsettet vil bli slaktet ut i løpet av de neste to måneder, legger han til.

Kjønnsmodning
På spørsmål om hvorfor selskapet har så høy kjønnsmodning, forklarer Andreassen:

– Det er minst 20 årsaker som gir høy kjønnsmodning: Høye temperaturer, suboptimale produksjonsforhold grunnet byggearbeid på lokaliteten, alder. Vi har noen fisk som er 800-900 dager gamle og det gir økt kjønnsmodning. Det er uheldig, men dette er et tema knyttet til de første utsettene. Det er ikke noe som vil vedvare, lover han.

Det Florida-baserte oppdrettselskapet har i november fått et gjennomsnitt på 10,1 dollar i oppnådd salgspris.

– Vi leverer til rundt 2.000 utsalg over hele Amerika, sier finansdirektør Karl Øystein Øyehaug.

Han legger til at grunnarbeid og rørlegging er fokusområdene nå på tomten og produksjonsanlegget som ligger en times biltur utenfor Miami.

Øyehaug sier videre at de forventer at brannetterforskningen ved pilotanlegget i Danmark konkluderes i januar.

Rask tilvekst
Andreassen gleder seg over god tilvekst på den nye generasjonen av fisk som svømmer i tankene.

– Denne fisken er i særklasse den raskeste fisken vi har sett i tilvekst i selskapet så langt. Vi vil slakte den ut i Q3. Vi er veldig tilfreds med tilveksten – og dødeligheten er ekstremt lav. Jeg forventer en større biomassevekst i desember enn i november, sier han.

Selskapet guider capex (investeringer) på 225 millioner dollar for sitt andre byggetrinn i USA. Ifølge Øyehaug vil de finansiere videre capex med kontantbeholdning og gjeld.

– Vi er i et sterkt spotmarked nå, for commodity-priser for laks, og vi forventer at dette vil vedvare i et par måneder, sier Andreassen. – Videre legger vi opp til en jevn utslakting, da vi vil forsikre oss om at kundene ikke løper ut av fisk.