Spytter inn nye 5,5 millioner euro i insektsfôr

Nyheter
686

Ni måneder etter sitt første finansieringsbidrag på 1,8 millioner euro har Ynsect, et selskap som spesialiserer seg på insekt-bioteknologi, økt sin kapital med nye 5,5 millioner euro. Mesteparten av investeringen har blitt gitt av New Protein Capital, et finansselskap basert i Singapore, men Ynsects investorer Emertec Gestion og Demeter Partners har igjen investert et betydelig beløp, sier Ynsects styreformann Antoine Hubert til Undercurrent News.

Insekt til fôrproduksjon
Paris-baserte Ynsect vil bruke disse midlene til å avansere i det nye industrifeltet for produkter hentet fra insekter. Idet forventet matetterspørsel ventes å dobles innen 2050, og dagens metoder for landbruk og akvakultur kan være nok til å dekke etterspørselen, kan insektsproduksjon og transformasjon være en levedyktig løsning, selv om dette ennå ikke er oppnådd i industriell skala.

Tilbake i juni fortalte Hubert Undercurrent at Ynsect jobbet med forskningsavdelinger i selskaper for å teste produkter på sine egne anlegg.

– Fôrselskaper er faktisk interesserte, og noen har startet forsøk med våre produkter, sa Hubert den gang.

Kommersiell skala
Hubert trodde Ynsect ville være i stand til å produsere i kommersiell skala fra 2015, hvis studier viste positive resultater i år.

Ynsect ble opprettet i i 2011 for å utvikle Entoraffinerie, et insekt-bioraffineri, som har rullet ut en pilotløsning i løpet av de siste ni månedene. I 2015 vil selskapet akselerere sitt forsknings- og utviklingsarbeid i en nytt 1.700 kvadratmeter stort anlegg i Genopole i Evry i Frankrike.

– Investeringens størrelse og internasjonale omfang har posisjonert Ynsect som en global leder innen dette nye feltet, sier Hubert.