Spotprisene går sidelengs i sommerstille marked

Nyheter
0

Rikelig av småfisk bys ut.

– Det ser ikke så veldig mye forskjell. Det er mye det samme det går i, sier en trader om neste ukes laksepris.

Det er særlig de letteste vektklassene som er tungsolgt.

– Vi vet ikke hvor mye ILA-slakt det blir. Mye småfisk som dukker opp. 3-4 ligger på 68-70 kroner. Og så er det en krone mer på hver størrelse. Det spriker ganske mye fra oppdretter og i markedet, legger han til. 

Fakta

iLaks henter hver fredag etter lunsj inn spotpriser for laks. Dette er fisk som skal leveres den følgende uke. Her kontakter vi flere ledd i verdikjeden, herunder oppdrettere, eksportører og importører. Vi har alltid minst fem uavhengige kilder, selv om ikke alle kildene nødvendigvis vises på trykk. Vi varierer hvilke kilder vi bruker, og bruker ikke de samme kildene hver gang.

Svekket
«3-4 kg 68 kroner, 4-5 kg 69 kroner, 5-6 kg 71 kroner og 6+ på 72 kroner. Per nå», skriver en eksportør i en sms til iLaks.

– Prisene svekket seg denne uken, sier en annen innkjøper.

Samtlige industrikilder melder en dempet kjøpsiver. For femte uke på rad ender snittprisen på 70-tallet.

– Markedet er litt ned. Vi er nede på 70, 72, 74 kroner. Det er slapt. Rett og slett, sier en oppdretter.

– Det har vært greit volum de siste ukene. Men elendige priser. Selvfølgelig snakker folk om at slakteriene skal ned, men det er det det samme gnålet hvert år. Jeg tror ILA styrer mer enn ferieavvikling, sier han videre.

Mer i spot
– Vi sliter med å nå frem på kontrakter. Det er vanskelig å nå gjennom, i USA-markedet, på priser som er en dollar høyere per kilo. Det blir nok ikke gjort så mange kontrakter, så det gir mer fisk i spotmarkedet, bemerker han.

Det er ikke ventet store bevegelser, verken opp eller ned med det første. Fish Pools forward-priser, basert på kontrakter og ordrer, ligger på 80,85 kroner for august og 78,85 kroner for september.