Spesialinspektør i Mattilsynet: – Den biologiske grensen er per i dag nådd for lengst

Nyheter
1806

Veterinær og spesialinspektør i Mattilsynet, Aud Skrudland, er bekymret over veksten hun har sett i oppdrettsnæringen. Hun mener det er for mye oppdrettsfisk i sjøen, og at fisken ikke har det bra.

Skrudland har vært tett på næringen siden 1984, og sier til Tidens Krav at det har vært en «en formidabel utvikling på godt og vondt». Hun sier det er jobben hennes å være bekymret, og spesielt bekymret er hun på vegne av fisken.

Aud Skrudland. FOTO: Sparebank1 SMN

Hun viser til at det er like mye fisk i et anlegg i dag som det var i samtlige oppdrettsanlegg i Møre og Romsdal på 80-tallet. I dag er det rundt 200.000 fisk i hver merd, og hvert anlegg har fra åtte til tolv merder, ifølge Skrudland.

– Eksempelvis holder jeg nå på med en sak i et anlegg som har like mye fisk som tilsvarer vekten av 110.000 lam på beite om høsten. Da er det klart at det stilles mye større krav til drift, beredskap og kompetanse enn før i tiden. Når ting først går galt, da går det galt veldig fort for svært mye fisk, sier Skrudland.

Hun mener næringen er blitt så enorm, at potensialet for oppblomstring av smitte og sykdommer er blitt for stor.

– Den biologiske grensen er per i dag nådd for lengst, konkluderer hun.