Som man roper i skogen får man svar

Kommentarer
0

Bør Folketrygdfondet selge seg ut eller rydde opp i Mowi?

Like før helgen rapporterte NRK at «Hver tredje Mowi-laks døde i merdene». – Skremmende høye dødstall. Denne fisken lider, kommenterte en rystet fiskehelseprofessor Trygve Poppe.

NRK-saken gikk viralt, og har blitt dekket av en lang rekke medier i løpet av de siste dagene. Adressa tok til og med opp saken på lederplass, og konkluderte med at: «Det må stilles høyere krav til næringa». Hele bransjen må skjerpe seg.

Når en leser saken, vil en snart se at den høye dødeligheten gjelder en enkelt oppdrettslokalitet, nemlig Kåholmen ved Hitra, basert på en selskapsrevisjon gjennomført av Mattilsynet Midt i 2022.

I revisjonen kom Kåholmen ut med en dødelighet på 36,8 prosent. Men virksomhetene på Brettingen, Bjørlykkestranda og Austvika bikket også 30-tallet. Ingen av Mowi-anleggene som ble undersøkt av Mattilsynet hadde en dødelighet på under 16 prosent.

Aslak Berge. Foto: Athina Forsland Berge

Sykdom
Kommunikasjonsdirektør Ola Helge Hjetland i Mowi uttalte at driften ved de sju anleggene ikke er representativ for konsernets virksomhet. Han viste til at Mowi har 141 anlegg i Norge.

– Fiskens velferd er viktig for Mowi av både etiske og økonomiske hensyn. Det er i vår interesse at fisken skal ha det så bra som mulig. På anleggene som ble undersøkt av Mattilsynet, var det særskilte utfordringer med sykdom. Produksjonen går langt bedre her nå, og dødeligheten er under snittet for næringa, påpekte Hjetland.

Gjennomsnittlig dødelighet i oppdrettsbransjen er på 15 prosent. Hvis en går ut i fra at den klart største oppdretteren i landet over tid har en dødelighet nær gjennomsnittet, bommer en neppe veldig mye.

Tendensiøs
Er overskriften, «Hver tredje Mowi-laks døde i merdene», tabloid og egnet til å fiske klikk? Definitivt. Er den direkte tendensiøs? Muligens.

Saken tok en ny vending mandag, da NRK intervjuet MDGs stortingsrepresentant Rasmus Hansson.

– Jøss, tar det aldri slutt. Dette er helt ekstreme tall, sa han.

Hansson sitter i næringskomiteen på Stortinget. Han påpekte at Folketrygdfondet forvalter nordmenns fremtidige pensjonspenger, og er nest største aksjonær i Mowi med en eierpost på åtte prosent.

– Gjennom eierskapet er Folketrygdfondet direkte medansvarlig for ekstrem dødelighet og elendig dyrevelferd i Mowis anlegg, hevdet Hansson.

– Enten må de selge seg ut eller de rydde opp. Dette er syretesten, sa Hansson.

Hansson mener det handler om Folketrygdfondets troverdighet. I mandatet til fondet heter det at avkastningen skal ta hensyn til: «En bærekraftig utvikling i økonomisk, miljømessig og samfunnsmessig forstand.»

– Skal dette være mer enn fagre ord, må fondet bruke eiermakten til å sørge for god dyrevelferd i all Mowis drift. Det er forbløffende at fiskeriminister Bjørnar Skjæran ikke tar tak i dette, fremholdt Hansson.

Agurktider
Det er så en må holde seg fast.

Joda, det er agurktider og begrenset hvor mange journalister som kan dekke Bjørnar Moxnes’ solbrille-kupp. Men her har nok Hansson tatt vel mange espresso-kopper. Nå snakker han naturligvis primært til egne velgere, men å skjære hele Mowis virksomhet under en kam er ikke spesielt ryddig.

Hvordan kan egentlig Folketrygdfondet sørge for god dyrevelferd i Mowi?

La oss legge godviljen til og anta at porteføljeforvalterne har dybdekompetanse i fiskehelse og oppdrettsdrift; hvordan skal de rent praktisk komme i dialog med Mowi gjennom sitt aksjeeierskap på åtte prosent? Fremme kritiske resolusjoner på generalforsamlingen? Sende hissige eposter til konsernsjef Ivan Vindheim? Foreslå å avskaffe sykdomsproblemet i biologisk virksomhet?

For all del; en skal ikke bagatellisere høy dødelighet i dyreproduksjon. Svinn er et stort problem, både i oppdrettsnæringen og i mye annen biologisk produksjon. I lakseoppdrett er dødeligheten også særlig høy som en følge av strenge lovpålagte avlusningsregler, som tærer hardt på fiskens immunforsvar.

Nei, da er det nok lettest å selge unna aksjene.

Og heller putte disse i oljeutvinning i Nordsjøen, smelteverk i Mo i Rana, gassfyrte kunstgjødselfabrikker, lavprisfly eller subsidierte havvindmøller.