Solveig Willis går til Svanøy Havbruk: – For meg er ringen sluttet

Nyheter
0

Ansatt i nyopprettet stilling.

Svanøy Havbruk trapper opp innsatsen for å utvikle ørret som produkt, og styrker teamet ved å ansette Solveig Willis som FOU- og stamfiskansvarlig.

– Vi holder på med mye spennende innen utviklingsarbeid på ørretproduksjon, sier daglig leder Ove Inge Vågen i en pressemelding. – Med flere FOU-prosjekter på trappene, samt viktig pågående stamfiskarbeid, har vi sett behov for noen som kan ha fullt fokus på dette området. Vi er derfor glade for å få Solveig med på laget.

Solveig Willis er utdannet ved Høgskulen i Sogndal (HVL i dag), og kommer fra stillingen som Kvalitets- og HMS- ansvarlig hos EVOY. Hun har lang erfaring fra både praktisk og administrativ drift av anlegg, kvalitetsledelse, salg og innkjøp. Hun har også vært driftsleder for settefisk- og stamfiskanlegget på Svanøy i en lengre periode, under tidligere eiere.

– For meg er ringen sluttet, sier Solveig Willis. – Jeg har hatt noen givende år hos konsulent- og leverandørindustrien til oppdrettsnæringen. Nå var det på tide å komme tilbake og jobbe nærmere merdkanten, og med fokus på fisken. Svanøy Havbruk er et innovativt selskap, og jeg har fulgt med spenning med på utviklingen i selskapet. Jeg gleder meg veldig til å være med å bidra på å utvikle selskapet videre, og samtidig prøve nye oppgaver og utfordringer.

Willis begynte i stillingen den 1. august.