Solgte seg ut i 1999: – I ettertid erkjenner vi at Aker også kunne hatt en viktig rolle å spille i oppdrett

Nyheter
985

Aker-konsernet solgte seg ut alt for tidlig. Men Aker-sjef Øyvind Eriksen bedyrer at selskapsledelsen ikke angrer på dette.

Våren 1999 eide Akers datterselskap Norway Seafoods 35 prosent av det hurtigvoksende oppdrettfirmaet Norway Seafarms. Med en årsproduksjon på 20.000 tonn laks, i Norge og på Færøyene, var selskapet blant Norges største.

Utover våren og sommeren økte lakseprisen raskt. Nå la minoritetsaksjonær Pan Fish inn et bud på selskapet. Oppgjøret var 90 prosent i aksjer i ålesundselskapet som hadde gått som et skudd på børsen.

Aker takket ja, og solgte seg ut av oppdrettsnæringen.

– Aker valgte i sin tid å prioritere villfangst av hvitfisk fremfor oppdrettsvirksomhet. I ettertid så erkjenner vi at Aker også kunne hatt en viktig rolle å spille i oppdrett, men det var en virksomhet som Aker ikke prioriterte da oppdrettsnæringen var i støpeskjeen. Vi har i ettertid ikke sett gode muligheter for å spille en viktig rolle i den næringen, sier Akers konsernsjef Øyvind Eriksen til Dagens Næringsliv.

Det er ikke nødvendigvis for sent å gå inn, ifølge Eriksen, men Aker har ingen umiddelbare planer om å entre oppdrettsnæringen.

På spørsmål om han og Aker angrer på dette, svarer Eriksen: – I Aker velger vi primært å se fremover. Angrer gjør vi ikke, men vi er imponert over de virksomhetene og verdiene som er skapt i norsk oppdrettsnring og de resultatene som lakseoppdrett også har skapt utenfor Norge.

Aker-konsernet, gjennom Aker Solutions’ verft i Verdal, bygger for tiden de nye offshore-merdene til Norway Royal Salmon.

Norway Seafarms ble overtatt av Pan Fish, og er i dag en del av Mowi, verdens største lakseoppdretter.