Solgte over 300.000 tonn fiskefôr på tre vintermåneder

Nyheter
996

Men uttaket av fisk fra oppdrettsanleggene er moderat så langt i år.

Det har vært en usedvanlig mild vinter og vår, og vekstvilkårene for laks og ørret har vært sjeldent gode. Ved inngangen til sommeren varsler Cargill planer om å trappe opp fiskefôrproduksjonen ved alle sine norske fabrikker.

Nå viser også salgsstatistikken så langt i 2019 at det er et voldsomt sug etter fôr i oppdrettsmerdene.

Ifølge Akvafakta er det per uke 13, det vil si månedsskiftet mars/april, solgt hele 311.741 tonn tørrfôr til laks og ørret i Norge. Det tilsvarer en økning, år over år, på luftige 11,4 prosent.

Samtidig har uttaket av fisk fra merdene vært atskillig mer moderat.

For den i denne sammenhengen klart viktigste arten, laksen, sitt vedkommende er eksportøkningen per uke 15 på beskjedne 4,2 prosent, viser tallmateriale utarbeidet av Akvafakta.