Solgte mesteparten av årets slaktevolum før prisfallet

Nyheter
864

Austevoll Melaks sikter på resultatforbedring med godt planlagt slakt.

Familieselskapet med base i Torangsvåg i Austevoll kommune, like sørvest for Bergen, måtte tåle et fall på 13,9 prosent i driftsresultatet fra 2016 til 2017.

Nedgangen skyldes biolgiske utfordinger med gjelleproblemer og pancreas disease, ifølge årsrapporten til selskapet. Resultatnedgangen betyr at aksjonærene ikke mottar utbytte for regnskapsåret 2017.

Men noen krise er det ikke. Oppdretteren, som innehar tre konsesjoner for oppdrett av laks og ørret, har romslige 132,2 millioner kroner i bokført egenkapital.

Selskapet eier også rederiet Melingen Shipping som driver terminal og sjøfrakt av fôr.

I år ligger Austevoll Melaks imidlertid godt an, skal en tro årsrapporten: «Ved regnskapets avslutning har konsernet solgt mesteparten av slaktevolumet for 2018 til gode markedspriser».

Lakseprisen har, som kjent, falt tungt i sommer, etter flere måneder på et svært høyt nivå.