Søkte om rekordhøye 45 utviklingskonsesjoner – fikk ingen

Nyheter
1355

Skuffende utfall for Pure Atlantic og deres halv kilometer lange koloss.

Selskapet søkte i oktober 2016 om hele 45 utviklingskonsesjoner for sitt 521 meter lange og 90 meter brede oppdrettskip. Bak selskapet, som ønsker å bygge verdens klart lengste skip, står offshoretrioen Tom Henrik Sundby, Svein Johnny Naley og Kåre Jostein Larsen.

Nå har Fiskeridirektoratet vendt tommelen ned. Direktoratet understreker at det forventer at konsepter i denne størrelsesorden kan underbygges med tekniske spesifikasjoner og beskrivelser i søknaden – og legger til at det er mangler i dokumentasjonen.

«Det må etter Fiskeridirektoratets vurdering foreligge et sterkere teknisk
dokumentasjonsgrunnlag dersom det skal tildeles utviklingstillatelser for å bygge verdens største skip. Fiskeridirektoratet vurderer derfor at det ikke er godtgjort at prosjektet oppfyller vilkåret om «betydelig innovasjon», skriver direktoratet i sitt vedtaksbrev.

Fiskeridirektoratet skriver videre at ettersom søknaden ikke innebærer «betydelig innovasjon», er det ikke tatt stilling til om øvrige vilkår for å få utviklingskonsesjoner er oppfylt.