Søker godkjenning for kjønnsløs laks

Nyheter
766

Det skriver Bergens Tidende.

– Disse laksene er alle «hen». De smaker like bra som vanlig laks, men vil ikke kunne gyte med villaks om de rømmer, sier genforsker Anna Wargelius ved Havforskningsinstituttet.

Siden metoden forskerne bruker kategoriseres som genmodifisering, må de har særskilt godkjennelse under norsk lov. Wargelius mener laksen vil bli mer sykdomsresistent og inneholde mer omega-3. Hun åpner også for muligheten til å gjøre den resistent mot lakselus.

Direktør Ole Johan Borge i Bioteknologirådet sier de diskuterer om alle former for genmodifisering bør omfattes av genteknologiloven.

– Til nå har en ganske stor andel norske forbrukere vært skeptiske til genmodifiserte produkter. Enhver genmodifisert organisme skal vurderes opp mot konsekvenser for helse, miljø, bærekraft, samfunnsnytte og etikk, sier han.