Snart tar smoltprodusenten for første gang i bruk RAS-teknologi: – Vi har en god følelse

Nyheter
1678

Elvevoll Settefisk, som produserer smolt for morselskapet Arnøy Laks, overtar to nye RAS-avdelinger i neste måned.

– Overtakelsen av RAS er planlagt 8. desember, og da skal det være klart for drift. Men vi planlegger å flytte fisk inn etter nyåret, det er fisken som bestemmer når den er flytteklar, sier daglig leder Sigmar Arnarsson i Elvevoll Settefisk til iLaks.

Endring av drift
Det er første gang smoltprodusenten tar i bruk RAS-teknologi i anlegget. Totalt utvides karkapasiteten med 1.280 kubikk. Selskapet bruker mellom 80 og 100 millioner kroner på hele prosjektet. Nylig fikk Elvevoll Settefisk på plass godkjenningen for utvidelse av Troms og Finnmark fylkeskommune.

Sigmar Arnarsson. FOTO: Elvevoll Settefisk

– Det vil ikke bli endringer i biomasse, vannuttak eller arealmessige endringer i sjø. Det betyr at den nye konsesjonen vi fikk omhandler endring av drift av eksisterende konsesjon. Vi vil operere innenfor den konsesjonen vi hadde, med hensyn til biomasse og antall. Men fordi det er endring av drift, til en ny RAS-avdeling, så måtte den behandles, forklarer Arnarsson.

Han sier videre at bakgrunnen for utvidelsen er at de ønsker å ta opp snittstørrelsen på fisken og modernisere driften. 

– Så all vekst er målrettet mot Arnøy Laks og der er det biomasseøkning som er målet. Vi vil produsere om lag samme antall smolt, eventuelt med noe små økninger om det blir behov for det. I dag produserer vi om lag 1,4 – 1,5 millioner fisk på snitt 100 gram.

Elvevoll Settefisk planlegger nå å produsere tre mindre «batcher» i stedet for to store, som de gjør nå.

– Da får vi bedre utnyttelse på hele anlegget, det nye og eksisterende, sier Arnarsson.

Opplæring
Elvevoll Settefisk har allerede overtatt bygget fra Thermica, mens prosessdelen overtas fra Billund Aquaculture 8. desember.

Arnarsson forteller de er veldig fornøyd med arbeidet til begge de to ovennevnte. Når det gjelder Billund Aquaculture trekker Arnarsson spesielt frem oppfølgningen under modningen av biofilteret i RAS-anlegget og opplæringen de har fått.

– Billund Aquaculture har vært gode å følge opp og veilede oss, noe som er kjempeviktig siden vi har ikke driftet et RAS-anlegg før. Vi er ikke ferdig med opplæringen, men vi har en god følelse før overtakelse. Vi tok også RAS-kurs hos Morefish. Det var veldig lærerikt, og ga oss grunnleggende kunnskap i RAS-teknologi, avslutter han.