Smir skal levere vannfôring til Andfjord Salmon

Nyheter
0

Smir Group inngår kontrakt med Andfjord Salmon på leveranse av vannfôringssystemet Smirfeeder til deres landbaserte anlegg på Andøya. Selskapene skal samtidig se på mulighetene for et utvidet samarbeid rundt leveranse av løsninger og tjenester tilknyttet andre deler av Andfjord Salmon sin produksjon i årene framover.  

– Vi er svært stolte over å bli valgt som leverandør av fôringssystem til dette prosjektet. Andfjord Salmon har som mål å bygge og drifte verdens mest bærekraftige oppdrettsanlegg i sitt slag, og det er gledelig å få være med på å tilrettelegge for at de skal nå dette målet ved bruk av vårt vannfôringssystem, sier Frode Rygh, salgssjef i Smir Group, i en pressemelding.

– Vi tror også vi kan øke fiskevelferd og utfordre eksisterende system, da vannfôring kan transportere pellets av forskjellig konsistens, for eksempel mykere.

Avtalen kommer etter lange samtaler mellom de to selskapene.

– Vi har hatt en god dialog med Andfjord Salmon over en lengre periode, og etter hvert som vi har lært hverandre å kjenne har vi og innsett at vi har mange felles synspunkt rundt utformingen av morgendagens teknologi og tjenester, som også omfatter andre områder enn kun fôrlogistikk. Vi ser derfor fram imot å se nærmere på hvilke synergier vi kan dra nytte av på teknologi- og tjenestesiden i årene framover, sier Rygh videre.

Les også: Canadisk fiskerikjempe tok en tredjedel av aksjene da Andfjord Salmon hentet 350 millioner kroner i ny egenkapital

– For å sikre de gode biologiske resultatene vi oppnådde i Piloten og en videre utvikling av prestasjonen er vi veldig fornøyd med å ha inngått et samarbeid med Smir på leveranse av vannfôringsanlegg. Vi føler vi har fått en fremoverlent samarbeidspartner som er like opptatt som oss av biologiske resultater og teknologisk utvikling, kommenterer Christian Torgersen, COO i Andfjord Salmon.

– Det handlet om å finne en fôringsmetode som var best mulig tilpasset konseptet og valg av fôrtype. Gjennom å videreutvikle teknologien for fôring kan vi også sammen med fôrleverandør Skretting forme fremtidens oppbygging av pellets og dens næringsinnhold. I tillegg får man veldig gode effekter når det gjelder forhold som energiforbruk, mikroplast og praktisk plassering av infrastruktur på land.

Undervannsfôring. Foto: Børre Aasbø