Smir kapret kontrakt for fiskehåndtering hos Bulandet Miljøfisk

Nyheter
0

Bulandet Miljøfisk har valgt Smir som leverandør for fiskehåndtering i selskapets landbaserte oppdrettsanlegg. 

– Dette er en svært viktig og anerkjennende kontrakt for Smir og en ny milepæl for selskapet, der vi tar vår kompetanse på god fiskevelferd og skånsom fiskehåndtering med oss inn i et nytt segment, sier Smir-sjef Øyvind Nymark i en pressemelding.

Oppføringen av anlegget er i full gang med første byggetrinn, og det planlegges fisk i pilotanlegget allerede til våren. Driftserfaringene fra denne pilotfasen skal brukes aktivt i detaljplanleggingen av hovedanlegget.

Bulandet Miljøfisk baserer seg på gjennomstrømningsteknologi og skal produsere en kombinasjon av slaktefisk og postsmolt.

Foto: Bulandet Miljøfisk

I tillegg til fiskehåndtering er leveranseomfanget til Smir relatert blant annet til avløprister, slamfeller og bunnplugger.

– Vi har valt Smir som leverandør av fiskehåndteringsystem frå kar til brønnbåt fordi de kunne levere et anlegg som var spesielt skånsomt og som gir svært god fiskevelferd i en kritisk fase av produksjonen, sier Christian Hatlem Skår, prosjektleder hos Bulandet Miljøfisk.

– Fiskevelferd er nøkkelen i det begge selskap jobbar med og Smir har vist høy kompetanse og evne til å finne løsninger sammen med oss som er helt optimale til vårt system.