Slipper ny versjon av styringssystem: – Havbruksnæringen er dessverre fremdeles preget av proprietære løsninger

Nyheter
1201

ScaleAQ ønsker at ulike systemer skal kunne kommunisere med hverandre.

I disse dager slipper ScaleAQ en siste versjon av styringssystemet FeedStation 2.0. Ifølge selskapet er dette starten på en ny samarbeidsarena i oppdrettsverdenen.

– Havbruksnæringen har vært og er dessverre fremdeles preget av proprietære løsninger, forteller Jørn Torsvik, VP Digital i ScaleAQ.

Vil ha bort lukkede løsninger
En rekke små og store selskaper har opp gjennom årene levert ulike programvarer og styringsystemer for mekanisk utstyr til havbruksselskap globalt. Disse har blitt laget slik at programvarene ikke er laget med tanke på informasjonsutveksling. Om du kjøpte et kamera av et selskap, måtte du bruke det samme selskapets programvare, om du ville se informasjon fra de ulike miljøsensorene.

Ifølge Torsvik jobber de tre selskapene i ScaleAQ sammen mot et mål om å løse utfordringer i næringen igjennom innovasjon. Med lanseringen det nye styringsystemet mener han at de beviser at de tar tilbakemeldingene fra store og små havbruksselskapet på alvor.

Jørn Torsvik

– I vår tette dialog med absolutt alle deler av havbruksnæringen har vi sett at lukkede systemer gir mindre valgfrihet. Vi måtte stille oss selv spørsmålet; hvorfor er det ikke slik at den samme programvaren kan integreres med alle typer sentralfôringsanlegg?

Erfaringen fra firmaet sin lokale tilstedeværelse i elleve land viser at det er store utfordringer knyttet til innsamling og analyse av data på kryss og tvers av lokaliteter eller regioner. Dette har også blitt veldig tydelig med fremveksten av sentralisert fôring fra land.

Utveksling av data mellom ulike systemer
– Det siste året har vi jobbet med å få på plass åpne API’er som kan brukes for hele næringen og som gir en trygg og stabil utveksling av data mellom ulike systemer. Vi tror så sterkt på at dette er den riktige retningen for næringen at vi vil dele API’ene våre med alle som ønsker tilgang, sier Torsvik.

Fakta

Hva er et API? Et programmerings grensesnitt, kjent på engelsk som application programming interface  API), er et grensesnitt i en programvare som gjør at spesifikke deler av denne kan aktiveres («kjøres») fra en annen programvare. Det betyr at svært enkle applikasjoner (ofte webapplikasjoner, apper) kan gjøre endringer, kjøre prosesser eller på annen måte behandle data i fra andre systemer i en større kontekst.

På kort sikt betyr dette at de også må la konkurrentene lettere slippe til for å styre deres egne mekaniske systemer, men ifølge Torsvik er de sikre på at oppdretterne ser verdien av dette.

– Fremover vil man velge leverandører etter hvor fleksible og hvor gode løsninger disse har for datautveksling, sier Torsvik.

Vil ha mer ideer fra røtere
Lanseringen av den nye fôringsystemet muliggjør at alle som har kompetansen til det, kan utvikle tilleggsfunksjonalitet til ScaleAQ sitt sentralfôringsanlegg. Torsvik og hans kollegaer møter hver dag mange smarte hoder i bransjen, og de har innsett at de gode ideene ikke nødvendigvis alltid kommer fra leverandørleddet.

– Om Rita som jobber som røkter på ett sjøanlegg i Sogn og Fjordane, utvikler en løsning som beregner antall kilo fôr i en silo ved hjelp av et bilde på telefonen, kan hun ved hjelp av våre API’er legge denne funksjonen til i FeedStation. Da vil hun automatisk få tilgang til en stor eksisterende kundegruppe som også synes dette er en god ide. Kanskje de også er villig til å betale for løsningen hennes, sier Torsvik.

Testet ut hos Lingalaks
Lingalaks i Hardanger har vært en av pilotbrukerne av den nye FeedStation og har integrert fôringssystemet med hydroakustiske løsninger fra CageEye for å måle fiskens respons i forbindelse med fôring.

– I Lingalaks er vi opptatt av at informasjon skal kunne flyte fra system til system, slik at vi kan bruke den teknologien vi ønsker til å fôre på fiskens premisser, sier Kristian Botnen, daglig leder i Lingalaks.

– At ScaleAQ nå har utviklet både innholds-API’er og styrings-API’er for FeedStation, gjør det lettere for oss å koble sammen de teknologiene vi ønsker for å oppnå mest mulig treffsikker fôring, fortsetter Botnen.