Slik vil Vedum fikse problemet med normpriser

Nyheter
0

Han mener det er «flere måter å gjøre det på».

Markedet for foredlede lakseprodukter har stoppet opp. De store lakseselskapene melder kollektivt at «kontraktmarkedet er dødt». Med det som bakteppe har flere foredlingsbedrifter sendt ut permitteringsvarsler for over 1.300 personer.

Det er regjeringens forslag om grunnrenteskatt, basert på såkalte normpriser, som skaper problemet. Normprisene er basert på spotpriser for «superior» laks, produkter av høyeste kvalitet, rapportert via Nasdaq.

Ettersom en god del av fisken selges til lavere kvalitetsgrad, «ordinær» eller «produksjonsfisk», hvor prisene er vesentlig lavere, risikerer oppdrettselskapene dermed å skatte for priser og inntekter de ikke har oppnådd.

Uavhengig
Regjeringen melder fredag formiddag at regjeringen vurderer å opprette et uavhengig organ for å fastsette normpriser som grunnlag for skatten.

– Målet er å finne markedsprisen på laksen, og det er flere mulige måter å gjøre det på, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) etter dagens møte med fiskeriminister Bjørnar Skjæran og bransjeorganisasjonene Sjømat Norge og Sjømatbedriftene.

– Vi har gode erfaringer med et normprisråd for petroleumsskatten. Det er blant alternativene vi ser på, og et alternativ som jeg ønsket å diskutere med næringsaktørene i møtet i dag, sier Vedum.

Han understreker på nytt at det ikke vil være grunnrenteskatt på foredling av laksen, som for eksempel bearbeiding til laksefileter.

Regjeringen har foreslått å bruke normpriser for å beregne grunnrenteskatten selskapene må betale. Uten uavhengige markedspriser er det fare for at selskapene kan flytte overskuddet til andre deler av konsernet som ikke betaler grunnrenteskatt. Der det er uavhengige parter vil kontraktspriser ligge til grunn for beregningen av grunnrenteskatten.

Markedspris
– Det har hele tiden vært klart at prisen må være reell og gjenspeile en uavhengig markedspris. For at grunnrenteskatten skal virke etter hensikten må den gjelde overskuddet i bransjen. En normpris må ta hensyn til kvalitetsforskjeller og størrelser på fisken. Det har aldri vært regjeringens intensjon at all laks skal verdsettes til én pris, slik enkelte aktører har forsøkt å fremstille det i debatten den siste tiden, sier Vedum.

Når felleskapet nå skal få en større andel av overskuddet fra havbruksnæringen, er det viktig at skattesystemet ikke åpner for skattetilpasninger og ikke innebærer urimelige administrative byrder for verken næringen eller skattemyndighetene.

I utredningen fra Havbruksskatteutvalget drøftes ulike metoder for å finne frem til en uavhengig markedspris. Normpriser basert på priser fra Nasdaq, slik det foreslås i høringsnotatet, er i tråd med Havbruksskatteutvalgets forslag til utforming av en grunnrenteskatt. Utvalget nevner også et normprisråd som et mulig alternativ.

– Det blir grunnrenteskatt. I forslaget som legges fram for Stortinget vil vi sørge for en beskatning som bygger opp under målene i Hurdalsplattformen om flere arbeidsplasser, større verdiskaping og økte eksportinntekter fra havbruksnæringen. For regjeringen har det vært viktig at vertskommunene skal komme bedre ut enn i dag, og at bunnfradraget er av en slik størrelse at det i hovedsak er de største aktørene som betaler grunnrenteskatt, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.