Slik mener professoren at man kan forbedre lusespising hos rognkjeks med 30 til 50 prosent

Nyheter
1089

Professor Albert K. Imsland ved Universitetet i Bergen sier oppdrettere kan forbedre rognkjeksens apetitt for lakselus dramatisk gjennom få, enkle grep.

Siden 2010 har Imsland, som også FoU-sjef i akvakultur hos Akvaplan-niva i Tromsø, forsket på vekst og utvikling hos fisk, inkludert reproduksjon av rognkjeks, som spiser lus som har satt seg på laks.

Albert Imsland. FOTO: Elisabeth Nodland

Nylig publiserte Imsland studien «Improving sea lice grazing of lumpfish (Cyclopterus lumpus L.) by feeding live feeds prior to transfer to Atlantic salmon (Salmo salar L.) net-pens» sammen med marinbiolog Nina Frogg, professor Sigurd O. Stefansson og forsker Patrick Reynolds.

– Mer aktiv i spising av lakselus
Studien konkluderer med at rognkjeks som får levende fòr og frossen lakselus før den plasseres i merder, har evnen til å lære og gjenkjenne dette fôret den blir plassert i sjøen, som igjen kan drastisk endre rognkjeksens effektivitet som lusespiser.

– Det var et enkelt eksperiment. På den ene siden fôret vi fisk kun med tørrfôr og produserte den på tradisjonell måte. På den andre siden hadde vi en gruppe med fisk som fikk tørrfôr, i tillegg til levende voksne Artemia («saltsjøkreps») og frossen lakselus, sier Imsland til iLaks.

I studien overvåket man appetitten for lakselus til disse to gruppene, og fant forskjeller- Ifølge Imsland var rognkjeksen som fikk levende fòr i hundre dager mye mer produktiv.

– De visste hva de skulle spise, og var mer aktiv i spising av lakselus, sier Imsland.

30 til 50 prosent
Imsland forteller om slående resultater.

– Man kan forbedre lusespising hos rognkjeks med 30 til 50 prosent med noe så enkelt som å kondisjonere fisken før man plasserer den i sjøen, sier Imsland og fortsetter:

– Mitt håp er at dette vil bli oppdaget av næringen, og at man vil bruke dette til å forbedre fôringen. Problemet er at vi fortsatt har å gjøre med en villfisk, som er mer eller mindre produsert fra ville foreldrefisk. Vi har ikke forbedret noe, vi bare bruker villfisk som den er. I Norge er det prosjekter på avlsprogrammer, som ser på måter å forbedre gjennom avl, sier Imsland, og øyer til at han leder et slikt avlsprosjekt i samarbeid med blant andre Lerøy.

Da Imsland startet opp i 2010 spiste ikke seks av ti rognkjeks lakselus i det hele tatt.

– Så det er et stort potensiale for å forbedre det ved å få all rognkjeks til å spise lakselus, noe som ikke er situasjonen nå. Vi har ikke endret eller forbedret noe. Eksperimentet viser at det er veldig enkelt å få stor effekt, avslutter Imsland.