Slik fordeles milliardene fra Havbruksfondet

Nyheter
0

Over tre milliarder kroner utbetales snart til kommuner og fylkeskommuner med oppdrettsvirksomhet. Nå kan du se hvor mye din havbrukskommune får.

– Kystkommunene spiller en viktig rolle i å legge til rette for oppdrettsnæringa, og summen de nå får er større enn ved forrige tildeling. Det betyr at disse kommunene får mer penger til skole, barnehage, eldreomsorg og utvikling i sine lokalsamfunn, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran i en pressemelding.

Fakta

Om tildelingene fra Havbruksfondet

• Inntektene til kommunene fra oppdrettsnæringen kommer fra salg av ny kapasitet til fastpris og auksjon, og fra produksjonsavgiften. I år inngår for første gang også inntekter fra konverteringsvederlag for tillatelser til utviklingsformål. • Kommunesektorens andel fordeles gjennom Havbruksfondet. 7/8 av fondets inntekter tilfaller kommunene, mens 1/8 tilfaller fylkeskommunene. • I 2018 fikk kommunesektoren om lag 2,8 milliarder kroner, og 450 millioner kroner i 2019. I 2020 var utbetalingen 2,25 milliarder kroner, og 1 milliard i 2021. • Det er ikke klart hva kommunenes utbetaling i 2023 blir, men departementet anslår at det kommer inn om lag 500 millioner kroner fra produksjonsavgiften i 2023, påløpt i 2022. De samlede utbetalingene fra denne tildelingsrunden blir større enn begge de foregående. • En andel av kommunenes inntekter tilfaller kommuner som har klarert ny kapasitet. Disse midlene inngår i utbetalingen for 2023. Kommuner som har avsatt kapasitet i perioden 1. september 2021 – 1. september 2023 vil derfor få en ekstra utbetaling fra denne potten, oppad begrenset til 5 millioner kroner per enkeltkommune.

– Regjeringen har sagt at lokalsamfunnene og fellesskapet skal sitte igjen med mer av inntektene som skapes i oppdrettsnæringen langs kysten vår. Nå får kommunene langs kysten og lokalbefolkningen se det konkrete resultatet, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum.

Gjennom Havbruksfondet får havbrukskommuner og -fylkeskommuner en andel av inntektene fra lakseauksjoner som blir holdt annethvert år.

142 kommuner og syv fylkeskommuner vil motta totalt 3.093 millioner kroner. Oversikten over hvor mye hver av dem får er nå klar:

Du kan lese oversikten på nettsidene til Fiskeridirektoratet

Regjeringen har foreslått å øke overføringen med 800 millioner kroner. Om Stortinget gir sin tilslutning vil regjeringa utbetale over tre milliarder kroner; den største utbetalingen i ett enkeltår. I tillegg vil kommunesektoren motta en ytterligere overføring i 2023.

– Det er viktig for forutsigbarheten at kommunene nå vet hva de får å rutte med. I Hurdalsplattformen er regjeringen tydelig på at de skal sitte igjen med en større andel av verdiene som skapes. Det gjør de nå. Sier vi det, så gjør vi det, sier Bjørnar Skjæran.

– Dette er inntekter som kommunene får nå med en gang, og som kan brukes på gode tjenester for folk langs kysten. De nye inntektene som skal komme fra den nye grunnrenteskatten på havbruk er langsiktige inntekter som vil komme senere, i tillegg til pengene som kommer nå. Dette viser at vi har en regjering som ser hele Norge, sier Vedum.

Fiskeridirektoratet foretar utbetalingen. Det vil skje så fort som mulig etter at Stortinget har behandlet forslaget fra regjeringen. Det blir sannsynligvis før jul, og senest på nyåret.