Slik fikk Osland Havbruk lavere produksjonskostnader

Nyheter
988

Samarbeid gull verdt for Osland Havbruk.

Osland Havbruk har nylig lagt fram årsregnskapet for 2019. Det viser blant annet en økning i driftsresultatet med 30 prosent. Også omsetningen har økt sammenliknet med året før.

Senket produksjonskostnader
Styret i Osland Havbruk forklarer fremgangen slik:

«På noen av lokalitetene våre har vi i 2019 hatt samarbeid med andre oppdrettsfirma. Selskapet har opparbeidet god erfaring fra både samdrift og samlokalisering. Produksjonssamarbeid har gitt lavere kostnader per produsert kilo fisk og har med det gitt bedre driftsresultat i 2019 enn året før».

Selskapet produserer laks og ørret på lokaliteter i Høyanger kommune. Produksjonen blir drevet på grunnlag av tre matfiskkonsesjoner og en FoU-konsesjon med integrert produksjon av tare og laks.

Saken fortsetter under bildet.

Osland-konsernet er med i et omfattende program for kjøp av Ecomerder. FOTO: Aslak Berge

20 millioner kroner i utbytte
Styret skriver videre at koronapandemien ikke har hatt vesentlige negative konsekvenser for selskapet, men de har sett seg nødt til å dele personalet inn i arbeidsgrupper uten fysisk kontakt mellom gruppene, slik at den sosiale kontakten har blitt redusert.

Styret betegner utsiktene for 2020 som «positive».

«Markedet er godt, men det er forskjell på laks- og ørretpriser. Går produksjonen som planlagt, vil selskapet oppnå en produksjonskostnad som er konkurransedyktig», heter det i årsberetningen.

Osland Havbruk er heleid av Erik Oslands investeringsselskap Eros Laks, som mottar et utbytte på 20 millioner kroner for regnskapsåret 2019. Det er også satt av 27,9 millioner kroner i konsernbidrag til datterselskapene Osland Stamfisk og Osland Settefisk.

«Datterselskapene gjennomfører omfattende investeringer, og konsernbidragene skal gi de styrke til satsingen», forklarer styret.

Osland Settefisk sikter på å levere større smolt fremover.

«Målet for konsernet er å sette ut stor og sunn smolt som får kortere produksjonsperiode i sjøen», skriver styret.

iLaks har bedt om en kommentar til saken fra Osland Havbruk.

Osland Settefisk på Sørebø. FOTO: Osland Havbruk