Slik blir Namdal Settefisk sitt nye anlegg på Skorstad

Nyheter
1307

Namdal Settefisk har søkt om ny konsesjon for produksjon av settefisk på sjøvann på Skorstad i Namsos kommune.

iLaks omtalte planene for første gang i april 2018. Da uttalte daglig leder Kåre Jarle Devik at selskapet ennå var tidlig i prosessen, og ikke helt hadde bestemt seg for hvordan det ville bli seende ut på tomten.

Nå, i forbindelse med at søknad om akvakulturtillatelse er lagt ut på høring, kommer det frem nye detaljer om prosjektet.

Ny akvakulturtillatelse
Selskapet ønsker å etablere to nye RAS-avdelinger rett vest for eksisterende anlegg på Skorstad, som har vært i drift siden 1986. Det nye anlegget skal produsere inntil ti millioner storsmolt årlig.

I søknaden skriver Namdal Settefisk at de etter rådgivende samtale med en representant fra fylkeskommunen, har valgt å søke om en helt ny akvakulturtillatelse da det nye planlagte anlegget skal kjøres på sjøvann. 

En av modulene. KONSEPTSKISSE: Namdal Settefisk

«UV-behandlet sjøvann har man brukt nesten siden starten. Man har også drevet med resirkuleringsanlegg siden 2010 på både rent sjøvann, ferskvann og miks. Man er derfor godt inneforstått med de utfordringer mange i dag møter ved nye RAS anlegg, ikke minst på sjø, og mener man ved den opparbeidede kunnskap er godt inneforstått med farene ved bruk av sjøvann samt hvordan man skal unngå disse problemene. Det var også derfor man i 2010 valgte å bygge et forholdsvis lite «pilot anlegg» for å prøve ut denne nye teknologien og høste erfaringer. Våre erfaringer er uforbeholdent positive. Man har drevet til nå i ni år uten uhell og man ser klare fordeler ved at man har bedre kontroll på karmiljøet enn ved tradisjonell gjennomstrømming», skriver Namdal Settefisk.

– Nødvendig å bygge ut for å fortsatt være relevant
Selskapet ønsker å utvide fordi de trenger å øke produksjonen av settefisk.

«Ettersom dagens etterspørsel av settefisk øker, og det bygges større og større settefiskanlegg rundt omkring i Norge, er det også nødvendig for oss og bygge ut for å fortsatt kunne være relevant (både på pris, størrelse på leveringsklar fisk og tilbudt volum) for våre kunder. I tillegg til å sikre de 11 eksisterende arbeidsplassene ved Skorstad ser man at man også vil kunne skape mange nye. Man vil således også mene at en slik utbygging er samfunnsnyttig i et område som ellers har få jobber å tilby», skriver selskapet.

Konsernet har i tillegg til Skorstad Settefisk også to andre heleide settefiskanlegg i Namdalseid og Namsos kommune (Statland Settefisk og Aglen Settefisk).

Frist for å komme med uttalelser i saken er 14. august, opplyser kommunen.