Slaktestopp preger Ice Fish Farm

Nyheter
0

Islandsk oppdretter slakter verken i første eller andre kvartal i år.

Ice Fish Farm fremlegger resultatet for første kvartal onsdag morgen. Selskapet omsatte for 37,4 millioner kroner i første kvartal – ned fra 155,5 millioner kroner i samme periode i fjor. Årsaken er at selskapet ikke slaktet fisk i første kvartal – og vil heller ikke gjøre det i andre kvartal.

«Omsetningen er hovedsaklig knyttet til foredling i Búlandstindur for et eksternt selskap,» opplyser Ice Fish Farm i sin kvartalsrapport.

Aksjekurs Ice Fish Farm. Kilde: Infront

Dermed landet operasjonell EBIT, før verdijustering av biomasse, på snaue 400.000 kroner i minus i tre måneders perioden.

«Slakt starter på ny i Q3, som planlagt, og fortsatt 6.000 tonn i 2023 og 20.000 tonn i 2024», skriver selskapet videre.

Ice Fish Farm opplyser å ha 5,6 millioner fisk i sjøen av 2022-generasjonen og en total biomasse på 6.180 tonn ved utgangen av kvartalet.

Selskapet har en egenkapitalandel på fjellsolide 70,4 prosent. Netto rentebærende gjeld var 1.007 millioner kroner etter konvertering av aksjonærlån. Det gjør selskapet fullfinansiert ut 2025.