Slaktekapasiteten på Senja eksploderer neste år, men i Torsken holdes trykket oppe

Nyheter
0

– Har et utmerket samarbeid.

I det lille kompakte fiskeværet Torsken på Senja, som inntil nylig var egen kommune holder brødrene Wilsgård til. Selvsagt står torsk på agendaen, men laksen er blitt viktigere for Torsken enn noen gang.

I tettstedet med rundt 250 innbyggere, er de fleste sysselsatt  i ett av selskapene til Fredd-Jarle og Vidkun Wilsgård. Da veien deler seg i to ved den lokale butikken, tar iLaks til høyre og mot Wilsgård Fiskeoppdrett, Arctic Filet og slakteriet.

Vil bestemme navnet
Det er knapt et menneske å se, trolig fordi lederen Fredd Wilsgård holder besøkende og ansatte godt adskilt, og leder oss inn i den gamle skolestua fra 1866, som de har modernisert med leiligheter og kontorer.

Fredd Wilsgård viser ivrig frem bilder fra bygging og alt det nye som skjer i Torsken nå om dagen. (Foto: Steve Hernes)

Inn Torskjenfjorden kommer brønnbåten «Ro Fortune» seilende mot ventemerdene, og da kommer det kontakt fra Senjaoppdretteren.

– Du kan hilse rederne av «Ro Fortune» at jeg forventer at den neste nye og moderne brønnbåten til Rostein blir døpt «Ro Senja», kunngjør Fredd Wilsgård høylytt i det fartøyet legger til. Båtene til Rostein har lagt til såpass mange ganger her, at det bare skulle mangle at navnet blir «Ro Senja» neste gang, mener Wilsgård.

I slakteriet er det full fart like etter «Ro Fortune» har lagt til, og en smilende medarbeider viser frem en av laksene, som for kort tid siden befant seg utendørs.

Enislava Romanova fra Bulgaria har vært her en periode tidligere for et par år siden. Hun trivdes såpass godt i jobben at denne gangen tok hun meg seg både mann og barn for å jobbe i slakteriet til Wilsgård.

Enislava Romanova i slakteriet til Wilsgård. (Foto: Steve Hernes)

Linje fra Australia
90 tonn laks fra lokaliteten Ytre Lavollsfjord, rett nord for anlegget står for tur i dag. Fred Wilsgård viser frem det som i sin tid var en ganske så stor nyvinning for vel ti år siden.

– Vi fikk PD på en lokalitet i 2009, og i 2011 stengte vi slakteriet i sju måneder. Den tida brukte vi til å byge ut og investere i slaktelinje fra det som den gang var Seaside Innovation i Australia. Det ble overtatt av Baader senere, og maskinen har vært ombygd og modernisert flere ganger siden, men vi var nok det første mindre slakteriet som sette inn en slik maskin, skryter Fredd Wilsgård og ser nesten nostalgisk ned på maskinen.

– Vi slaktet 35 tonn dagen den gang for ti år siden, men sa at i skulle opp mot 85 tonn i framtida, og derfor ønsket vi å få den maskinen installert allerede da. I dag er 90 tonn normalen en slaktedag. Det var flere mindre slakterier som fulgte etter, siden Seaside Innovation brukte oss som eksempel for andre slakteriet, forteller Wilsgård.

Den ti år gamle Australieren i slakteriet, er de stolte av hos Wilsgård. (Foto: Steve Hernes)

Fisken som slaktes her nå er er knappe fem kilo. Dagen etter skal det komme en båt med fisk fra Norway Royal Salon (NRS). Det aller meste av hel fisk selger Wilsgård via NRS, mens fileten selges gjennom Villa Seafood.

SalMar og InnovaNor starter
– Det er jo ikke noen hemmelighet at slaktekapasiteten på Senja og i Troms blir kraftig. Vi slaktet 22.000 tonn sløyd laks i fjor og vil ha det samme volumet i år også. 40 prosent av dette er egen fisk, mens 60 prosent er andres fisk.

SalMar sitt nye slakteri på Silsand, Senja har fått navnet InnovaNor. (Foto: Steve Hernes).

– Vi har hatt et utmerket godt samarbeid i både år og i fjor med SalMar og vi har slaktet masse laks for dem. Vi har også flyttet vår fisk og NRS sin fisk i en periode på nesten fire måneder i 20202 ut fra vårt slakteri, for at vi var godt rigget for lukket slakting. Lå nært lokaliteten og kunne være effektiv i forhold til bruk av brønnbåt, ved at den leverte på ettermiddag og kom tilbake neste morgen.

– Samarbeidet også med Salaks når de var i en presset situasjon. Vi brukte SalMar sin båt og vårt slakteri, og har jobbet utrolig godt sammen med våre kollegaer på flere områder. Jeg forventer jo selvfølgelig ikke at SalMar pikker på døra og vil slakte laks her i Torsken i 2022. Det gjør jeg ikke, sier Fredd Wilsgård med et smil.

– Vi har et godt samarbeid med NRS, og forventer vi skal holde oppe slaktevolumet fremover, sier Wilsgård.