Slaktebåteier vil etablere visningssenter på Sørlandet

Nyheter
539

Trient, storeier i «Norwegian Gannet», er sentral i planene om visningssenteret «Havet som ressurs».

– Når vi får på plass «Havet som Ressurs» vil publikum på Sørlandet endelig få et visningssenter for havbruk. Det skal bli et av de beste i landet og vil dekke hele sørlandskysten, sier Åge Igland, daglig leder i Korshavn Havbruk, i en pressemelding.

Oppdrett er en betydelig næring i Norge, men på Sørlandet har den en mer beskjeden posisjon.

– Jeg har lenge sett behovet for å formidle kunnskap om vår næring til folk i vår region – både om det fantastiske eventyret som norsk fiskeoppdrett er og om hvordan næringen hele tiden må arbeide for å sikre at driften er bærekraftig, sier han.

Illustrasjon: «Havet som ressurs»

Realisering av «Havet som Ressurs» forutsetter at Sørlandet Visningssenter får positivt svar på sin søknad om visningstillatelse som er til behandling i Fiskeridirektoratet.

Formidlingen i «Havet som Ressurs» setter søkelys de mulighetene som finnes i å utnytte havet på en enda bedre måte for å produsere mat som verden trenger og hva som må oppfylles for at det skal skje.

– Å få satt de lokale forholdene på Sørlandet inn i den større sammenhengen har vært viktig for meg, sier Åge Igland.

Åge Igland er en av partnerne i Sørlandet Visningssenter, som vil bli stiftet av ham sammen med «Norwegian Gannet»-eier Trient. Både Korshavn Havbruk og andre oppdrettere på sørlandskysten er leverandører til Trient sine selskap Sekkingstad og Skagerrak Salmon.

Visningssenteret skal, etter planen, samlokaliseres og naturlig integreres med Vitensenteret Sørlandet som har to vitensenteravdelinger i henholdsvis Arendal og Kristiansand. Det søkes også etablert en avdeling av Vitensenteret Sørlandet i Kvinesdal. «Havet som Ressurs» skal etablere ‘satellittsentre’ i avdelingene i Kristiansand og Kvinesdal. På Korshavn Havbruk sine lokaliteter i Korshavn og Farsund vil publikum få se og få orientering om moderne oppdrettsproduksjon.

Vitensenteret Sørlandet vil ha det formidlingsfaglige ansvaret i «Havet som Ressurs» og stå for den daglige driften i Arendal, Kristiansand og Kvinesdal.

Illustrasjon: «Havet som ressurs»