Skuffelse over regjeringens nei til eksportavgift

Nyheter
901

I går ble statsbudsjettet 2018 lagt frem, og her kom det fram at regjeringen sier nei til en produksjonsavgift for uarbeidet laks. Det skaper reaksjoner hos Nettverk fjord- og kystkommuner (NFFK). 

– En eksportavgift på ubearbeidet oppdrettsfisk innebærer en rekke prinsipielle, økonomiske, rettslige og administrative utfordringer. En slik bruttoavgift vil bryte klart med prinsippene for et vekstfremmende skattesystem. I tillegg vil en ny eksportavgift på ubearbeidet laks, ørret, og regnbueørret være i strid med Norges forpliktinger under EFTA-konvensjonen. En eksportavgift vil òg være i strid med de fleste EFTA-frihandelsavtalene. Regjeringen vil derfor ikke foreslå en særskilt eksportavgift for oppdrettsnæringen, het det i statsbudsjettet som iLaks omtalte i går.

I sommer vedtok Stortinget en produksjonsavgift for uarbeidet laks, men regjeringen har altså valgt å gå imot dette.

Det skuffer Nettverk fjord- og kystkommuner (NFFK), som har over 70 medlemskommuner.

– Våre utredinger fra sterke fagmiljøer viser at det er fullt mulig å innføre en produksjonsavgift. Det dette handler om er vilje til å innføre en slik avgift. Vi forventer at Stortinget nå følger opp sitt vedtak fra i vår, og klart og tydelig demonstrerer at dette var mer enn det regjeringen velger å karakterisere som et «anmodningsvedtak», uttaler Ole L. Haugen i Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK) i en pressemelding. Haugen (AP) er forøvrig også ordfører i Hitra kommune.

– Eneste forskjellen fra stortingets vedtak er at det må gjelde både ubearbeidet og bearbeidet laks og ørret. Dette gir imidlertid helt marginale forskjeller, og derfor er det anbefalt en produksjonsavgift også på nettovekten for bearbeidede produkter, heter det i pressemeldingen, står det videre i pressemeldingen.

NFFK mener regjeringen liten forståelse for kommunene.

– Men på nytt viser regjeringen en rørende omsorg for en næring med milliarder i overskudd og utbytte, og tilsvarende svært liten forståelse for kommunene som stiller attraktive og svært avkastende «sjøtomter» til disposisjon. Vi forventer nå at Stortinget følger opp sitt vedtak fra i vår og at avgiften, men med nødvendige justeringer, innføres fra 1. juli 2018 slik det ble vedtatt, avslutter Haugen.

Ordfører i Nærøy og styremedlem i NFFK, Steinar Aspli (SP), er heller ikke fornøyd med utfallet.

– Dette er ei overkjøring av Stortinget som har sagt at vi skal ha ei produksjonsavgift som sikrer kommunene inntekter fra lakseoppdrett i større grad enn i dag. Jeg er rett og slett rimelig forbannet, sier Aspli til Namdalsavisa.