Skretting i tomtekrangel på Børøya

Nyheter
0

Ny utbygging truer fôrproduksjonen i Stokmarknes.

Det har brutt ut krangel mellom Skretting og maskinentreprenøren Ottar Bergersen og Sønner. Årsaken er at sistnevnte har kjøpt nabotomten til Skretting fra Hadsel kommune. Entreprenørbedriften er i full sving med å sprenge den ut, og har startet arbeidet med å regulere tomten for sine formål.

Det inkluderer også en utfylling i sjøen vest for Skrettings fabrikk, parallelt med eiendomsgrensa til fiskefôrselskapet.

Konflikt
– Det er en klar konflikt mellom deres plan og våre planer om utvikling av fabrikken, sier Kjell-Åge Stikholmen, fabrikksjef hos Skretting på Børøya, til Bladet Vesterålen.

Den planlagte utfyllingen grenser nemlig til et område Skretting også vil fylle ut i sjøen.

Fôrlager. Skrettings avdeling Stokmarknes.

Fabrikksjefen skrev i sommer en merknad til kommunen der han gjør det klart at Bergersens planer vil bety at Skretting satser på de to andre fabrikkene i Norge framfor Stokmarknes.

Truer
«På sikt truer dette fôrproduksjonen i Stokmarknes, og ringvirkningene den skaper, fordi fabrikken vil bli gradvis utdatert,» skrev Stikholmen i merknaden.

Skrettings fôrfabrikk på Børøya ligger vegg-i-vegg med oppdrettselskapet Nordlaks’ store slakteri og foredlingsanlegg.

Rekordsalg
Som markedsleder i fôrbransjen har Skretting tatt del i den rekordhøye produksjonen av fiskefôr i år. Ved utgangen av august var det solgt 1.205.000 tonn tørrfôr til laks og ørret – en oppgang på syv prosent fra samme periode 2020, viser en oversikt utarbeidet av Sjømat Norges Akvafakta.

Skretting Stokmarknes. Foto: Steve Hernes