Skjerper fokuset på lus

Nyheter
540

I et leserinnlegg i Fiskeribladet Fiskaren torsdag fremhever fiskeriminister Elisabeth Aspaker at laks ikke bare gir mat på tallerkenen, oppdrettsnæringen bidrar også til å finansiere skoler, sykehus og andre tjenester i verdens beste velferdsstat. Og den bidrar til verdifulle arbeidsplasser og bosetting i mange lokalsamfunn langs kysten.

Regjeringen vil legge til rette for vekst, og samtidig løse næringens miljøutfordringer. Miljøutfordringene synes nå for regjeringen særlig å være knyttet til lakselus.

«Lakselus og resistensproblemer er næringens mest akutte problem, som det haster å gjøre noe med. Vi trenger fortgang i utviklingen av nye metoder mot lakselus», skriver hun.

Aspaker sementerer dermed et inntrykk av at lusbekjempelse er desidert høyest på agendaen. Rømning, eller såkalt genforurensning, har et et såvidt beskjedent omfang at det ikke nevnes spesifikt.

Regjeringens plan om produksjonsvekst kombinert med et strengt luseregime er blitt en utfordring for hele næringen. Det er ikke gitt at alle oppdretterne slår til på en produksjonsvekst som priser hver konsesjon på 100 prosents basis til 30 millioner kroner.

«Gitt at alle oppdrettere takker ja, vil vi kunne oppnå en lusereduksjon på 30 prosent. Det vil være et solid skritt i riktig retning. Vi er opptatt av å få med oss flest mulig. Jeg ser at noen vil trenge litt tid på å tilpasse seg, og det vil jeg legge til dette for. Viktigst nå er å få flest mulig med.
Jeg registrerer at noen mener at det kun vil være et fåtall oppdrettere som vil benytte seg av dette tilbudet. Det tror ikke jeg. Jeg er sikker på at mange vil gripe denne muligheten til å sette i gang teknologiforbedringer for å kunne vokse innenfor de rammene vi nå har satt», skriver Aspaker.