Skjær i sjøen for lukkede anlegg

Nyheter
406

I går uke kunne Stavanger Aftenblad rapportere om store skadevirkninger fra amøbegjellesykdom ved oppdrettsanlegg i Ryfylke.

– Sykdommen har store konsekvenser. Den tar livet av mye fisk. I tillegg er behandlingen risikofylt og kostbar, og ofte dør det fisk også da, sier sier veterinær Erling Bleie i Mattilsynet.

Høy dødelighet
Bleie anslår at opp mot ti oppdrettsanlegg i Ryfylke har behandlet fisk for AGS, og flere planlegger behandling.

– Vi regner rundt én million fisk på hvert anlegg. Så varierer det hvor stor prosent sykdommen tar livet av, men vi kjenner til at halvparten har dødd i enkeltmærer. Før året er omme kan millioner av laks ha dødd, sier Bleie til Stavanger Aftenblad.

Villaksforkjemperne i organisasjonen Redd Villaksen er klare på hva som kan bøte på sykdomsproblemet.

«Sånn blir det når man baserer en hel næring på klimatisk bingo. Hadde man drevet i lukka mærer så hadde dette ikke vært noe problem pga. stabil temperert vannforsyning fra større dyp», skrev de på sin Facebook-side søndag kveld.

Utfordringer i lukkede rom
Men lukkede oppdrettsanlegg, på land eller til vanns, har også sine utfordringer å stri med. I morges ble det kjent at Marine Harvest har besluttet å slakte ut all sin fisk på lokaliteten Molnes etter at det er påvist utbrudd av nettopp amøbegjellesykdom.

Tidligere i høst har Langsand Laks, en dansk pionérbedrift i landbasert oppdrett, måttet slakte ut hele sin biomasse grunnet utbrudd av fiskesykdommen furunkulose.

På seinsommeren i år gikk fire fiskehelseeksperter ut i media og tok til orde for at fiskevelferden i norske oppdrettsanlegg var for dårlig. Professor Trygve Poppe ved Norges miljø- og biovitenskaplige universitet uttalte at «lukkede merder er den eneste veien å gå, da vil man kunne hindre at lus og smitte sprer seg». 

Idag skriver en av medlemmene i den nevnte ekspertgruppen, veterinær Aud Skrudland, på Twitter at Molnes-saken «Viser at lukka og landbasert ikke løser alle problem».