Skeptisk til prislapp for ny vekst

Nyheter
648

Line Ellingsen i Ellingsen Seafood mener 120 000 kroner per tonn tillatelsen blir utvidet med virker for høy. 

I forrige uke redegjorde fiskeriminister Per Sandberg hvordan lakseveksten skal fungere i praksis.

Forslaget som nå går på høring innebærer at aktører i grønne produksjonsområder får tilbud om å øke kapasiteten med to prosent på sine tillatelser. Dette innebærer et samlet tilbud på om lag 8 000 tonn. Prisen er 120 000 kroner per tonn tillatelsen blir utvidet med.

– Det kan se ut for at departementet legger til grunn at dagens høye lakseprisnivå skal vedvare. Det er en oppfatning vi ikke deler, skriver daglig leder i Ellingsen Seafood, Line Ellingsen, i e-post til Lofotposten.

Ellingsen Seafood, som er Lofotens største lakseprodusent, vil vente med en avgjørelse om de skal gå for å øke eksisterende tillatelser.

– Vi har nettopp fått forslaget til høring. Vi skal studere det øye før vi avgjør om vi kjøper økt kapasitet eller ikke, sier hun.

Men skulle oppdretterne i Lofoten kjøpe økt kapasitet på eksisterende tillatelser, kan kommuner i Lofoten totalt sitte igjen med 27,6 millioner kroner fra havbruksnæringen.