Skatteskjerpelse på vei på Færøyene

Nyheter
0

Nytt skatteforslag vil reflektere høye laksepriser.

Bakkafrost er skattepliktig i landene der Bakkafrost opererer, og dette omfatter ikke Norge, skriver selskapet i en melding onsdag.

Siden 2014 har lakseoppdrettsnæringen på Færøyene vært underlagt en særskilt inntektsskatt på verdien av slaktet fisk beregnet etter faktiske spotpriser på laks. Den gjeldende skattesatsen er mellom 0,5 til 5,0 prosent, avhengig av spotprisen.

Den færøyske regjeringen arbeider nå med et forslag til å justere inntektsskatten for å reflektere de nylig høye lakseprisene, samt økende produksjonskostnader for laksenæringen. Forslaget har enda ikke blitt lagt frem i parlamentet for avstemming, og Bakkafrost vil sende en pressemelding til markedet når forslaget er lagt frem, opplyses det.