Skatteforlik kan åpne for lukket teknologi

Nyheter
0

Vedtaket om grunnrenteskatten har gitt en åpning for Vestlandet i saken om
trafikklysene.

«Vedtaket om grunnrenteskatt i Stortinget onsdag 24. mai, har gitt en positiv åpning i enkelte forhold knyttet til Trafikklyssystemet. Det er målrettet arbeid fra lokale krefter i Senterpartiet her vest, i samarbeid med sentrale personer i partiet, som nå har ført frem. Det viser at en lokalt har vært opptatt av regionale utfordringer for Vestlandet, samtidig som en sentralt har vært lydhøre for lokale innspill», skriver PO3/4 Kunnskapsinkubator i en pressemelding.

Norskekysten er delt inn i 13 produksjonsområder. Produksjonsområde 3 og 4 omfatter Vestland fylke.

«I dette området har havbruksbedritene fått nedtrekk i sin produksjon på henholdsvis seks og 12 prosent. Flere bedrifter har søkt om å plassere dette nedtrekket i enten en lukket og/eller en nedsenkbar teknologi – samlet en mer miljønøytral havbruksteknologi. En plassering av nedtrekket i en miljønøytral løsning kan, ved rask innføring, føre til:

– at verdiskapingen i nedtrekket beholdes lokalt
– økt sysselsetting, spesielt i leverandørindustrien
– økt innovasjon m.o.t. å ta i bruk ny teknologi
– økt håp for fremtiden

«Slik vi forstår enigheten på Stortinget, åpner dette for en slik mulighet. Overnevnte er positivt for Vestlandet, og kjærkommet både for leverandørindustrien og havbruksbedriftene. Det sentrale nå er at vedtaket i Stortinget raskt blir gjort om til konkret handling slik at en blant annet unngår en økt og unødvendig nedgang i sysselsettingen i leverandørindustrien,» heter det i meldingen.