Skal utvide: – Vi ser ikke bort fra at hele anlegget kan bli brukt til produksjon av berggylt på sikt

Nyheter
859

SalMar Settefisk ønsker å ta i bruk deler av rognkjeksanlegget på Langstein i Stjørdal til berggyltproduksjon.

«Hvilken andel vi kommer til å produsere av de ulike artene avhenger av hvilken art som gjør størst nytte i bekjempelsen av lakselus, men vi ser ikke bort fra at hele anlegget kan bli brukt til produksjon av berggylt på sikt», skriver produksjonsleder region Midt/Nordmøre SalMar Settefisk, Ove Martin Grøntvedt, i en e-post til Trøndelag fylkeskommune.

Selskapet planlegger innsett av første gruppe med berggylt månedsskiftet juli/august i år.

I konsesjonssøknaden, som er datert 3. februar, står det:

«Produksjonen av rognkjeks startet opp i 2014 ved Langstein og har fram til nå vært en stor suksess. For å utvikle anleggets produksjon av rensefisk ønsker vi at anlegget også skal kunne produsere berggylt som har visst seg å være en god predator på lakselus, spesielt i den varme årstiden».

Planen er å produsere inntil tre millioner berggylt årlig. Rognkjeksproduksjonen vil bli redusert tilsvarende, som selskapet søker på berggylt.

«Produksjon av berggylt vil ikke medføre økt utslipp og rammene for dagens utslippstillatelse trenger ikke å endres», skriver SalMar Settefisk videre.

Selv om det ikke har vært produsert laks i anlegget siden 2019, understreker SalMar Settefisk at de ønsker å opprettholde produksjonstillatelsen for smolt, for å opprettholde fleksibiliteten i bruk av anlegget i fremtiden.

Oversiktbilde av anlegget. FOTO: Fra søknad