Skal sette ut 600.000 smolt i «Neptun 3» i oktober: – Resultatene hittil er lovende

Nyheter
1631

I seks år har Mowi og Aquafarm Equipment testet ut produksjon av postsmolt i den semi-lukkede merden «Neptun» på Molnes i Skånevik i Hordaland. Snart er det klart for et nytt utsett av fisk, og den første kommersielle avtalen om levering skal være på plass.

Det er den tredje generasjonen av forskningsmerden «Neptun», som nå er i bruk. Merden er 40 meter i diameter på innsiden, og 126 meter i omkrets. Det tette karet er 22 meter dypt, og rommer 21.000 kubikkmeter med vann.

«Neptun» er konstruert for kunne produsere opp til en million postsmolt. I oktober er det klart for det sjette utsettet av fisk når 600.000 smolt skal inn i merden.

– Resultatene hittil er lovende. Det er mindre lus på fisken, mindre alger, færre sykdommer og litt større overlevelse i anlegget enn hva postsmolt normalt har de første seks månedene.

Det sier Trond Rosten, som jobber i Mowi sin forsknings- og utviklingsavdeling, og som leder prosjektet i konsernet, i mandagens papirutgave av lokalavisen Grannar. Han understreker likevel at det normalt er små utfordringer i denne fasen også i tradisjonelle anlegg, men at postsmolt-produksjonen i Molnes-tanken er et forsøk på å gjøre ting enda bedre.

Tidligere i år ble det klart at Fiskeridirektoratet ikke forlenger FoU-konsesjonen til «Neptun», som anlegget har i tillegg til den grønne konsesjonen. Rosten sier det var skuffende å ikke få forlenget FoU-konsesjonen, og viser til at anlegget ikke er testet ut med full kapasitet, og at en konsesjon ville gitt flere forskningsrapporter, som hele næringen ville dratt nytte av.

– Vi gjør jo ikke dette fordi dette bare er artig og interessant, men for å teste ut om det har en levedyktighet i kommersiell kontekst, sier Rosten.

Det er imidlertid ennå ikke avgjort om Mowi vil bruke teknologien fra «Neptun» fremover, men daglig leder i Aquafarm Equipment, Egil Bergersen, forteller til Grannar at selskapet har fått på plass sin første kommersielle avtale om levering av «Neptun». Han kan derimot ikke si hvilken kunde det dreier seg om.